วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่สะดุดตาสำหรับการประชุมทางการตลาดออนไลน์

ในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับการเข้าร่วมประชุมทางการตลาดออนไลน์ โดยเน้นที่บริษัทของคุณที่เป็นวิทยากรหลักและความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์การตลาด

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่สะดุดตาสำหรับการประชุมทางการตลาดออนไลน์

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่งที่ให้มามีดังนี้:
"Design an eye-catching poster or banner for a virtual marketing summit or industry conference where our company will be a featured speaker, highlighting our expertise in marketing strategies."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ร้องขอให้ ChatGPT ออกแบบโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับการประชุมทางการตลาดเสมือนหรือการประชุมอุตสาหกรรม ที่บริษัทของเราจะเป็นผู้พูดหลัก โดยเน้นที่ความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์การตลาดของเรา

3. แนะนำวิธีใช้:

- กำหนดขอบเขต: กำหนดขอบเขตของโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่คุณต้องการ ChatGPT จะออกแบบ เช่น รูปแบบที่คุณต้องการ, ขนาด, ข้อมูลหลักที่ต้องปรากฏ, ธีมสี, และข้อความที่ควรจะมีอยู่ในนั้น

- ระบุความสำคัญ: ระบุถึงความสำคัญของข้อมูลที่ต้องการให้เน้นท่านองค์กร และเน้นความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์การตลาดของบริษัท

- สอน ChatGPT: อธิบายถึงลักษณะทั่วไปของโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่คุณต้องการ และระบุข้อมูลที่ควรจะปรากฏในแต่ละส่วน

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: สร้างโปสเตอร์สำหรับ Virtual Marketing Summit

คำสั่ง: "Design an eye-catching poster for a virtual marketing summit where our company will be a featured speaker, highlighting our expertise in marketing strategies."

ตัวอย่างคำสั่ง:
"Create a vibrant and engaging poster for our upcoming virtual marketing summit. Emphasize our company's role as a featured speaker, showcasing our expertise in cutting-edge marketing strategies. Incorporate dynamic visuals and compelling text to attract participants."

Use Case 2: ออกแบบแบนเนอร์สำหรับ Industry Conference

คำสั่ง: "Design a compelling banner for an industry conference, showcasing our company as a key speaker and highlighting our marketing strategy expertise."

ตัวอย่างคำสั่ง:
"Craft a captivating banner for the upcoming industry conference, where our company is a prominent speaker. Focus on conveying our expertise in marketing strategies through visually appealing elements and concise, impactful text. Ensure the banner stands out and conveys our leadership in the field."

การใช้คำสั่งเหล่านี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคุณในการออกแบบโปสเตอร์หรือแบนเนอร์สำหรับการประชุมทางการตลาดหรืออุตสาหกรรมของคุณ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ