เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts เรื่องราวลูกค้าที่สำเร็จ: ซีรีส์วิดีโอเปิดตัวผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

พบกับเรื่องราวของลูกค้าที่สุดพิเศษที่ได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราในซีรีส์วิดีโอนี้! แต่ละตอนจะนำเสนอเรื่องราวที่เข้ากับคำสั่งของคุณ ด้วยสคริปต์ที่สร้างสรรค์และเน้นที่ประสิทธิภาพของสินค้าที่ทำให้ลูกค้าของเราประทับใจ.

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts เรื่องราวลูกค้าที่สำเร็จ: ซีรีส์วิดีโอเปิดตัวผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - `Prompt`: "Compose a script for a video series that tells the stories of satisfied customers who have achieved remarkable results using our [insert product/service]."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ (script) สำหรับซีรีส์วิดีโอที่เล่าเรื่องราวของลูกค้าที่พึ่งใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทและได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง

3. **วิธีการใช้:**
   - สร้างคำสั่งที่เป็นเนื้อหาของสคริปต์ที่เกี่ยวกับการสอดคล้องกับคำสั่งต้นฉบับ
   - ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าได้ใช้
   - เน้นที่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและประสบการณ์ของลูกค้า
   - รวมข้อมูลที่ทำให้เนื้อหาดูน่าสนใจและน่าติดตาม

4. **ตัวอย่าง Use Cases และคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าออนไลน์**
     - **คำสั่ง:**
       - "Compose a script for a video series that tells the stories of satisfied customers who have achieved remarkable results using our online clothing store."

     - **ตัวอย่างคำสั่ง:**
       - "Write a script that introduces a customer who transformed their wardrobe using our online clothing store. Highlight the quality, style variety, and convenience of shopping. Include specific instances of how the customer's fashion sense improved."

   - **Use Case 2: บริการบริการอาหารจากครัวเรือน**
     - **คำสั่ง:**
       - "Compose a script for a video series that tells the stories of satisfied customers who have achieved remarkable results using our home-cooked meal delivery service."

     - **ตัวอย่างคำสั่ง:**
       - "Create a script that narrates the experience of a customer who benefited from our home-cooked meal delivery service. Emphasize the convenience, health benefits, and positive impact on their lifestyle. Include specific instances where the customer felt the positive changes in their well-being."

   - **Use Case 3: บริการคอร์สออนไลน์เรียน**
     - **คำสั่ง:**
       - "Compose a script for a video series that tells the stories of satisfied customers who have achieved remarkable results using our online learning courses."

     - **ตัวอย่างคำสั่ง:**
       - "Draft a script highlighting the success stories of customers who transformed their skills through our online learning courses. Focus on the skills acquired, career advancements, and personal growth. Include specific achievements and testimonials from customers who found our courses instrumental in their success."

ในการเข้าใจและใช้คำสั่งนี้อย่างถูกต้อง ควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเน้นที่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าได้ใช้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ