วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความหลากหลายและเป็นธรรมต่อพนักงานในธุรกิจ

วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นกันเองและเท่าเทียมในธุรกิจต่างๆ โดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการที่สนับสนุนความหลากหลายและการรวมกันในกิจกรรมและปฏิบัติการ

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความหลากหลายและเป็นธรรมต่อพนักงานในธุรกิจ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Ensure inclusivity and diversity in productivity initiatives and practices to foster a supportive and equitable work environment for [business type] employees."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้องให้มีการเน้นความหลากหลายและการรวมอยู่ในกิจกรรมและปฏิบัติการที่สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนและเป็นธรรมต่อพนักงานในธุรกิจให้เกิดความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกันและเป็นกันเอง

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ให้เริ่มต้นโดยการกำหนดประเภทของธุรกิจในบรรทัดที่จำเป็น "business type" เช่น เราสามารถใส่ "tech" หรือ "retail" เพื่อให้คำสั่งเป็นไปตามบริบทของธุรกิจนั้นๆ
   - สร้างบรรทัดคำสั่งใหม่ที่ใส่ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการที่เราต้องการใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและเป็นธรรมต่อพนักงาน เช่น เราอาจต้องการแนะนำการพิจารณาการใช้งานเวลาเป็นอย่างมากและการให้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับเวลาหรือการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนความหลากหลายในการทำงาน
   - อ่านคำสั่งออกเสียงหรือใช้ตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจว่าเราต้องการอะไร

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: ธุรกิจเทคโนโลยี
     - คำสั่ง: "Ensure inclusivity and diversity in productivity initiatives and practices to foster a supportive and equitable work environment for tech employees. Consider implementing flexible work hours and providing diversity-focused workshops."
   
   - Use Case 2: ธุรกิจร้านค้าปลีก
     - คำสั่ง: "Ensure inclusivity and diversity in productivity initiatives and practices to foster a supportive and equitable work environment for retail employees. Offer scheduling flexibility and organize cultural awareness training sessions."

   - Use Case 3: ธุรกิจบริการที่จัดการศึกษา
     - คำสั่ง: "Ensure inclusivity and diversity in productivity initiatives and practices to foster a supportive and equitable work environment for education management employees. Encourage inclusive decision-making processes and organize sensitivity training workshops."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ