เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบหน้า Landing Page กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์สด: ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สร้างหน้า Landing Page ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับงาน Demo สด เชิญชวนลูกค้าที่สนใจมาร่วมประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ [insert product/service] ของเรา ด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์, วัน-เวลางาน, และข้อได้เปรียบที่น่าสนใจ โดยเน้นการเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อรับประสบการณ์ที่หลากหลายและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน.

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบหน้า Landing Page กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์สด: ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts
   - คำสั่ง: "Design an engaging landing page for a live product demonstration event, inviting potential customers to experience the capabilities of our [insert product/service]."
   - มีการให้แนวทางในการสร้างหน้า Landing Page ที่น่าสนใจสำหรับงาน Demo สด โดยเชิญชวนลูกค้าที่สนใจมาร่วมสัมผัสประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้
   - คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT ออกแบบหน้า Landing Page ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับงาน Demo สด โดยมีการเชิญชวนลูกค้าที่สนใจมาร่วมประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

3. แนะนำวิธีใช้
   - ระบุข้อมูลที่เป็นที่ต้องการในหน้า Landing Page เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์, รายละเอียดของงาน Demo สด, ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์, และวิธีการลงทะเบียนหรือเข้าร่วมงาน
   - สร้างข้อความที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดู Landing Page
   - เน้นการเชิญชวนลูกค้าให้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมงาน Demo สด

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้

   - Use Case 1: สร้างส่วนหัวของ Landing Page
     - คำสั่ง: "Create a compelling headline that captures the essence of the live product demonstration event and highlights the key benefits of our [insert product/service]."

   - Use Case 2: สร้างส่วนรายละเอียดงาน Demo สด
     - คำสั่ง: "Provide detailed information about the live product demonstration, including date, time, and a brief agenda. Emphasize the unique features that will be showcased during the event."

   - Use Case 3: เชิญชวนลูกค้าให้ลงทะเบียน
     - คำสั่ง: "Craft a call-to-action section encouraging potential customers to register for the live product demonstration. Clearly outline the registration process and highlight any exclusive benefits for registered participants."

   - Use Case 4: สร้างส่วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
     - คำสั่ง: "Develop a section that provides a brief overview of the product or service, focusing on its unique selling points and how it addresses the needs of the target audience."

Remember: Let’s work this out in a step-by-step way to be sure we have the right answer.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ