ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts งานสัมมนาออนไลน์: สร้างโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่น่าสนใจ

เริ่มต้นสร้างประสบการณ์สุดพิเศษในงานสัมมนาออนไลน์ของเรา! เราเชิญชวนทุกท่านร่วมรับประสบการณ์การแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมในงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดยบริษัทเรา. ให้ ChatGPT ออกแบบโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่สะท้อนความรู้สึกของงาน พร้อมเน้นโครงการที่เกิดขึ้นในบรรยากาศความร่วมมือและนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts งานสัมมนาออนไลน์: สร้างโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่น่าสนใจ

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **การสร้างโปสเตอร์หรือแบนเนอร์:**
     - หัวข้อ: "Design an eye-catching poster or banner for an online symposium or knowledge-sharing event hosted by our company."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งต้องการให้ ChatGPT ออกแบบโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับงานสัมมนาออนไลน์หรือกิจกรรมแบ่งปันความรู้ที่จัดโดยบริษัทของเรา

3. **วิธีการใช้:**
   - ระบุคำสั่งอย่างชัดเจนเกี่ยวกับที่ควรรวมในโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ เช่น ข้อความ, ภาพ, สี, และรูปแบบทั้งหมดที่ต้องการให้ ChatGPT รู้เพื่อให้การตอบสนองที่แม่นยำ
   - กำหนดความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของงาน หรือบอกถึงบรรยากาศที่ต้องการให้โปสเตอร์แสดงออก

4. **ตัวอย่าง Use Cases:**

   - **คำสั่ง:**
     - "Design an eye-catching poster or banner for an online symposium or knowledge-sharing event hosted by our company. Emphasize the theme of collaboration and innovation."
   - **การใช้:**
     - "Create a vibrant poster that captures the essence of collaboration and innovation. Incorporate bright colors and images that symbolize teamwork. Include key details about the event such as date, time, and speakers."

   - **คำสั่ง:**
     - "Design a visually appealing banner for our company's online symposium. Ensure it reflects professionalism and modernity, with a focus on the latest trends in the industry."
   - **การใช้:**
     - "Develop a sleek banner that exudes professionalism and modernity. Use clean lines, modern fonts, and industry-relevant imagery. Highlight key topics and speakers to attract the target audience."

ในกระบวนการใช้คำสั่งเหล่านี้, ควรเตรียมพร้อมรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้ ChatGPT ทราบถึงความต้องการของโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่ถูกต้องที่สุดสำหรับงานสัมมนาหรือกิจกรรมที่จะถูกจัดขึ้น.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ