แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts ผลกระทบของกฎหมายใหม่: วิเคราะห์การกระทบต่อบริการ product/service ของเรา

ศึกษาวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินและการปรับปรุงของ [insert product/service] ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายใหม่ที่รัฐบาลได้เผยแพร่ล่าสุด

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts ผลกระทบของกฎหมายใหม่: วิเคราะห์การกระทบต่อบริการ product/service ของเรา

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ:
"Write a series of blog posts analyzing the potential impact of new government regulations on our [insert product/service]."

**2. เขียนความหมายของคำสั่่งชุดนี้:**

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ให้แนวทางในการสร้างเนื้อหาบทความบล็อก โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายใหม่ที่เผยแพร่โดยรัฐบาล ตลอดจนวิเคราะห์ถึงวิธีที่กฎหมายนั้นๆ สามารถมีผลต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้อย่างไร

**3. แนะนำวิธีใช้:**

- *เซตความเชื่อ:* เริ่มต้นโดยระบุวิธีที่คุณต้องการให้ ChatGPT มีทั้งในการตอบสนอง เช่น "เชื่อว่ากฎหมายใหม่จะมีผลกระทบในทางไปทางนี้..."

- *กำหนดขอบเขต:* ระบุขอบเขตของการวิเคราะห์ที่คุณต้องการ เพื่อให้ ChatGPT มีความชัดเจนในการสร้างเนื้อหา เช่น "พูดถึงผลกระทบทางการเงินของกฎหมายต่อบริการของเรา..."

- *ข้อมูลเพิ่มเติม:* ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ระบุได้เช่น "จงเสนอข้อมูลหลักที่สนับสนุนวิเคราะห์ของคุณ เช่น ข้อมูลสถิติ, รายงานวิจัย, หรือตัวชี้วัดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง"

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

*Use Case 1: วิเคราะห์ผลกระทบทางการเงิน*
คำสั่ง: "Write a series of blog posts analyzing the potential impact of new government regulations on our [insert product/service], focusing on the financial implications."

ตัวอย่างคำสั่ง: "เล่าถึงวิธีที่กฎหมายใหม่ที่กำลังจะมีผลต่อการเงินของเรา โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างรายได้, ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น, และสิ่งที่ธุรกิจของเราต้องการปรับปรุงเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงนี้"

*Use Case 2: สนับสนุนด้วยข้อมูลประกอบ*
คำสั่ง: "Write a series of blog posts analyzing the potential impact of new government regulations on our [insert product/service], backed by relevant data."

ตัวอย่างคำสั่ง: "ประเมินผลกระทบของกฎหมายใหม่ต่อธุรกิจของเราด้วยข้อมูลที่มีน้ำหนัก เพื่อเสริมสนับสนุนข้อความของคุณ, ให้ ChatGPT นำเสนอข้อมูลสถิติ, รายงานวิจัยล่าสุด, หรือตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สามารถพูดถึงแนวโน้มและผลกระทบทางธุรกิจได้"

การใช้คำสั่งเป็นตัวนำทางนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เข้าใจตามที่คุณต้องการในการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายต่อธุรกิจของคุณ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ