ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟิกโซเชียลมีเดีย: สนับสนุนความรับผิดชอบทางจริยธรรมและการค้าที่เป็นธรรม

สร้างกราฟิกทางโซเชียลมีเดียเพื่อเผยแพร่ความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำเข้าวัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบทางจริยธรรมและปฏิบัติการค้าที่เป็นธรรม ทำให้สื่อถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟิกโซเชียลมีเดีย: สนับสนุนความรับผิดชอบทางจริยธรรมและการค้าที่เป็นธรรม

### 1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง: "Design a set of social media graphics to promote our company's commitment to ethical sourcing and fair trade practices."

### 2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT ออกแบบชุดกราฟิกบนโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการนำเข้าวัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบทางจริยธรรมและปฏิบัติการทางการค้าที่เป็นธรรมนั้นๆ

### 3. แนะนำวิธีใช้:

- ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณที่เชื่อถือได้, เช่น ชื่อ, ธุรกิจหลัก, และที่ตั้ง.
- ระบุสีหรือธีมที่ต้องการ: กำหนดว่าคุณต้องการกราฟิกที่สื่อถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรม และระบุสีหรือธีมที่ต้องการในกราฟิก.

### 4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

#### Use Case 1: ข้อมูลบริษัท
คำถาม: "Can you design a set of social media graphics to promote our company's commitment to ethical sourcing and fair trade practices? Our company, XYZ Corp, is a leading provider of sustainable products."

#### Use Case 2: ระบุธีมและสี
คำถาม: "Design a set of social media graphics to showcase our commitment to ethical sourcing and fair trade practices. Please use a green and blue color scheme to represent sustainability and trustworthiness."

#### Use Case 3: การรวมรูปภาพและข้อความ
คำถาม: "Create visually appealing social media graphics promoting our ethical sourcing and fair trade practices. Incorporate our company logo and include text emphasizing our dedication to responsible business practices."

สิ่งสำคัญคือการระบุคำสั่งอย่างชัดเจนและใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ ChatGPT ทราบว่าคุณต้องการอะไรบ้างในกราฟิกของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ