ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts ร่างโพสต์บน Facebook เชิญร่วมแข่งขันสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์!

เราเชิญชวนคุณมาเข้าร่วมแคมเปญสร้างเนื้อหาผู้ใช้บน Facebook ที่เตรียมให้คุณได้แสดงความสร้างสรรค์ในการใช้ [แท็กสินค้า/บริการ] ของเรา! เลือกเข้าร่วมความท้าทายในการถ่ายรูปหรือวิดีโอ เพื่อแสดงวิธีการใช้งานที่สร้างสรรค์ของคุณ เพื่อรับรางวัลน่าตื่นเต้นด้วย!

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts ร่างโพสต์บน Facebook เชิญร่วมแข่งขันสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์!

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Draft a Facebook post inviting followers to participate in a user-generated content campaign, such as a photo or video challenge, showcasing creative ways to use [insert product/service]."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ร่างโพสต์บน Facebook เชิญชวนผู้ติดตามให้เข้าร่วมแคมเปญการสร้างเนื้อหาจากผู้ใช้ โดยเช่นกล่าวได้แก่ ความท้าทายในการถ่ายรูปหรือวิดีโอ เพื่อแสดงวิธีการใช้สินค้าหรือบริการในลักษณะที่สร้างสรรค์

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยเรียกใช้คำสั่งด้วยการระบุเนื้อหาที่ต้องการให้ ChatGPT ร่างโพสต์บน Facebook เช่น "Draft a Facebook post inviting followers to participate in a user-generated content campaign, such as a photo or video challenge, showcasing creative ways to use our new line of skincare products."
   - ให้ ChatGPT รู้ว่าคุณต้องการโพสต์บน Facebook เพื่อเชื่อมโยงกับวงการในแบบไหน
   - ระบุว่าคุณต้องการให้ผู้ติดตามเข้าร่วมแคมเปญในลักษณะใด อาทิเช่น ความท้าทายในการถ่ายรูปหรือวิดีโอ
   - ระบุว่าผู้เข้าร่วมควรแสดงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในลักษณะที่สร้างสรรค์
   - เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบและรางวัล (ถ้ามี)

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: บริษัทเครื่องสำอางชวนเชิญผู้ติดตามเข้าร่วมการแข่งขันในการสร้างลุคการแต่งหน้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Draft a Facebook post inviting followers to participate in a makeup challenge using our latest cosmetic line. Encourage them to showcase their creativity and unique looks!"
   
   - Use Case 2: ร้านอาหารขนาดเล็กเรียกผู้ติดตามเข้าร่วมโครงการถ่ายภาพเมนูอาหารที่สร้างสรรค์
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Draft a Facebook post inviting followers to participate in a food photography challenge featuring our delicious dishes. Let's see how creatively they can capture our menu items!"

   - Use Case 3: บริษัทเทคโนโลยีเชิญชวนผู้ติดตามเข้าร่วมแข่งขันในการสร้างวิดีโอการใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Draft a Facebook post inviting followers to participate in a video challenge demonstrating creative ways to use our latest tech gadgets. Let's see their innovation in action!"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ