เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้าง Infographic การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมทางการกุศ

ในงานนี้, ChatGPT จะเป็นสมองที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง "Design an infographic illustrating our company's commitment to supporting local communities through philanthropy." เพื่อให้คุณได้ Infographic ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทของคุณในการสนับสนุนกิจกรรมทางการกุศลที่มีผลต่อชุมชนท้องถิ่น โดยการอธิบายถึงขั้นตอนการให้คำสั่งอย่างชัดเจนและเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการสร้าง Infographic ที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้าง Infographic การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมทางการกุศ

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **คำสั่ง:** Design an infographic illustrating our company's commitment to supporting local communities through philanthropy.
   - **ความหมาย:** ให้ ChatGPT ออกแบบ Infographic ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านทางกิจกรรมทางการกุศล (philanthropy).

2. **เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งต้องการ ChatGPT ที่จะสร้าง Infographic เพื่อแสดงถึงการทุ่มเทของบริษัทในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมทางกุศล โดยอาจประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการที่สนับสนุน จำนวนเงินที่บริจาค หรือผลกระทบที่ดีต่อชุมชน.

3. **แนะนำวิธีใช้:**
   - ระบุข้อมูลที่คุณต้องการให้ Infographic แสดง เช่น ประการที่ต้องการโปรแกรม, ข้อมูลที่ต้องการให้เน้น, หรือรายละเอียดเฉพาะที่คุณต้องการให้ ChatGPT รวมเข้าไป.
   - ให้คำสั่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบ, ลักษณะ, หรือข้อกำหนดพิเศษที่คุณต้องการใน Infographic.
   - ถ้าต้องการข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย หรือข้อมูลที่สามารถคำนวณได้, ให้ระบุวิธีการคำนวณเพิ่มเติม.

4. **เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - *Use Case 1: การแสดงโครงการที่สนับสนุน*
     - **คำสั่ง:** Design an infographic highlighting our company's recent philanthropic projects in local communities.
   
   - *Use Case 2: การแสดงผลกระทบของการบริจาค*
     - **คำสั่ง:** Create an infographic showcasing the positive impact of our philanthropic contributions on the well-being of local communities.
   
   - *Use Case 3: การแสดงข้อมูลการบริจาค*
     - **คำสั่ง:** Design an infographic providing key statistics on our company's philanthropic donations, including total amount donated and distribution across different community projects.
   
   - *Use Case 4: การแสดงโปรแกรมสนับสนุน*
     - **คำสั่ง:** Develop an infographic outlining the schedule and details of our company's upcoming philanthropic initiatives to support local communities.

**สำคัญ:**
- ในทุกกรณี, ควรระบุคำสั่งอย่างชัดเจนและเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้าง Infographic ที่ตรงกับความต้องการของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ