วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts เพื่อประเมินความเสี่ยงและการพึ่งพาที่อาจเกิดขึ้นใน Business Model Canvas (BMC)

คู่มือการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อให้ ChatGPT ประเมินความเสี่ยงและความขึ้นต่อของ Business Model Canvas (BMC) โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สามารถมีผลต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำลังพิจารณา

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts เพื่อประเมินความเสี่ยงและการพึ่งพาที่อาจเกิดขึ้นใน Business Model Canvas (BMC)

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Evaluate the potential risks and dependencies in BMC, considering both internal and external factors that could affect [insert product/service]."
   - BMC หมายถึง Business Model Canvas, ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพรวมของโมเดลธุรกิจ

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ประเมินความเสี่ยงและขึ้นต่อกับขึ้นต่อกับ BMC โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลต่อ [ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ]

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ให้เพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT สามารถทำการประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
   - ระบุปัจจัยภายในและภายนอกที่สำคัญในการทำ BMC
   - แจ้งให้ ChatGPT ทราบถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:


   - Use Case 1: การวาด BMC สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
     - คำสั่ง: "Evaluate the potential risks and dependencies in BMC for our new product launch, considering both internal and external factors that could affect its success."

   - Use Case 2: การปรับปรุง BMC เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในตลาด
     - คำสั่ง: "Assess the potential risks and dependencies in BMC following recent market changes, considering both internal and external factors that could impact our existing product/service."

สำคัญ:
- ในการเริ่มต้นการทำงานกับ ChatGPT, ขั้นตอนที่ละขั้นตอนมีประโยชน์ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
- การให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ชัดเจนจะช่วยให้ ChatGPT ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ