แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts คู่มือเพิ่มรายได้จากความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล: เริ่มต้นธุรกิจ Freelance Consultancy

สร้างคู่มือที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจรับงานอิสระด้านการให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล โดยเน้นการกำหนดราคาและวิธีการเพิ่มรายได้จากความเชี่ยวชาญในเว็บพัฒนา, การทำ SEO, หรือออกแบบกราฟิก

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts คู่มือเพิ่มรายได้จากความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล: เริ่มต้นธุรกิจ Freelance Consultancy

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Create a comprehensive guide for [insert product/idea/business/service] to establish a freelance digital consultancy service, with a focus on monetizing expertise in web development, SEO, or graphic design."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างคู่มือที่เน้นความครบถ้วนสำหรับการก่อตั้งธุรกิจรับงานอิสระในด้านการให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล (freelance digital consultancy service) โดยเน้นการกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับรายได้จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บ (web development), การทำ SEO (Search Engine Optimization), หรือการออกแบบกราฟิก (graphic design).

3. แนะนำวิธีใช้:
เมื่อคุณต้องการให้ ChatGPT สร้างคู่มือตามคำสั่งนี้ ควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- คำ "Create" ในคำสั่งหมายถึงคุณต้องการให้ ChatGPT สร้างข้อมูลเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับการก่อตั้งธุรกิจที่เป็นกรรมการและอาจรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองหรือความรู้ทั่วไปที่มีเกี่ยวข้อง.

- คำ "a comprehensive guide for [insert product/idea/business/service]" ต้องถูกแทนที่ด้วยรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือความคิดที่คุณต้องการสร้างคู่มือเกี่ยวกับมัน เช่น "a comprehensive guide for starting a freelance web development consultancy."

- คำ "with a focus on monetizing expertise in web development, SEO, or graphic design" บ่งชี้ว่าเนื้อหาควรมีการเน้นเรื่องการกำหนดราคาหรือวิธีที่คุณสามารถหารายได้จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บ, การทำ SEO, หรือการออกแบบกราฟิก.

- อย่าลืมใส่ข้อมูลในวงเล็บ [...] โดยระบุรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือความคิดที่คุณต้องการสร้างคู่มือเกี่ยวกับมัน และให้ข้อมูลในรายละเอียดที่เป็นที่ชัดเจน.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: สร้างคู่มือเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ Digital Marketing Consultancy ที่เน้น SEO
คำสั่ง: "Create a comprehensive guide for starting a freelance digital marketing consultancy service, with a focus on monetizing expertise in SEO."

Use Case 2: สร้างคู่มือเกี่ยวกับการก่อตั้งธุรกิจรับงานอิสระในการออกแบบกราฟิก
คำสั่ง: "Create a comprehensive guide for starting a freelance graphic design consultancy service, with a focus on monetizing expertise in graphic design."

Use Case 3: สร้างคู่มือเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจในการพัฒนาเว็บ
คำสั่ง: "Create a comprehensive guide for starting a freelance web development consultancy service, with a focus on monetizing expertise in web development."

ในทุก Use Case คุณควรเพิ่มรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณต้องการสร้างคู่มือเกี่ยวกับมัน เพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมในเรื่องนั้นๆ ตามความเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการในคู่มือนั้นๆ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ