เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts วิธีดึงดูดและรักษาลูกค้าสำหรับธุรกิจ product/service ตามส่วนความสัมพันธ์กับลูกค้าใน BMC

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีและยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดและรักษาลูกค้าสำหรับ [insert product/service] ตามส่วนความสัมพันธ์กับลูกค้าใน Business Model Canvas (BMC) ของธุรกิจของคุณ

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts วิธีดึงดูดและรักษาลูกค้าสำหรับธุรกิจ product/service ตามส่วนความสัมพันธ์กับลูกค้าใน BMC

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ:

"Discuss the strategies and tactics for acquiring and retaining customers, as per the customer relationships component in BMC for [insert product/service]."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
คำสั่งนี้เป็นคำถามที่ขอให้ ChatGPT สร้างข้อมูลหรือบทสนทนาเกี่ยวกับวิธีและยุทธวิธีที่ใช้ในการดึงดูดและรักษาลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุใน BMC (Business Model Canvas) ซึ่งเน้นที่ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า (customer relationships component) ของธุรกิจนั้น ๆ

**3. แนะนำวิธีใช้:**
- การเริ่มต้น: พิจารณาแนวทางที่ต้องการ ChatGPT จะไปในการตอบคำถาม โดยให้แนวคิดทั้งในเรื่องการดึงดูดและรักษาลูกค้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนด
- การใส่ข้อมูลเพิ่มเติม: ถ้ามีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ที่สำคัญต่อคำถามนี้ ควรเพิ่มเติมเพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลมากขึ้น
- การคำนวณ Use Cases: ตั้งคำถามและตัวอย่างสคริปต์ที่ช่วยให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่เกี่ยวข้องกับวิธีและยุทธวิธีในการดึงดูดและรักษาลูกค้า

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

  • **Use Case 1: คำถามเกี่ยวกับการดึงดูดลูกค้า**
      - คำถาม: "What are the effective strategies for attracting new customers for [insert product/service]?"
      - คำสั่ง: "Discuss the strategies and tactics for acquiring new customers, with a focus on [insert product/service]."
  • **Use Case 2: คำถามเกี่ยวกับการรักษาลูกค้า**
      - คำถาม: "How can [insert product/service] maintain long-term relationships with customers?"
      - คำสั่ง: "Discuss the tactics and strategies used to retain customers for [insert product/service]."

- **Use Case 3: คำถามรวมการดึงดูดและรักษาลูกค้า**
  - คำถาม: "Explain the overall approach to customer acquisition and retention for [insert product/service]."
  - คำสั่ง: "Discuss the comprehensive strategies and tactics involved in both acquiring and retaining customers for [insert product/service]."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ