คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างหน้าแรกที่น่าสนใจ! ออกแบบเพจเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เชิญชวนลูกค้าสนใจ

ออกแบบหน้าแรกที่โดดเด่นและเร้าใจสำหรับงานเปิดตัว [insert product/service]. เรียกชวนลูกค้าที่เป็นไปได้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ที่ทำให้ [product/service] เป็นเอกลักษณ์. คลิกเพื่อพบโลกของเรา

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างหน้าแรกที่น่าสนใจ! ออกแบบเพจเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เชิญชวนลูกค้าสนใจ

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่ง: "Design an engaging landing page for a product launch event, inviting potential customers to learn more about the features and benefits of our [insert product/service]."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT ออกแบบหน้าแรกที่น่าสนใจสำหรับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยเน้นเชิญชวนลูกค้าที่เป็นไปได้ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของ [สินค้า/บริการที่แทรก].

**3. แนะนำวิธีใช้:**

- **คำนึงถึงเป้าหมาย:** กำหนดเป้าหมายของการออกแบบหน้าแรกเพื่อให้ ChatGPT มีมุมมองเดียวกับความต้องการของลูกค้าที่เป็นไปได้และรายละเอียดที่สำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการ.

- **คำแนะนำภาพรวม:** ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างของหน้าแรก, ภาพ, และข้อความที่ควรปรากฎ เพื่อเก็บความสนใจและเพิ่มความเข้าใจของลูกค้า.

- **เน้นคุณสมบัติและประโยชน์:** ให้ ChatGPT ใส่ความสำคัญในการนำเสนอคุณสมบัติและประโยชน์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดดเด่น.

- **ใส่คำเชิญเรียนรู้:** ให้คำสั่งในการสร้างข้อความเชิญชวนลูกค้าให้คลิกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม.

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

**Use Case 1: สร้างข้อความโปรโมทที่เน้นคุณสมบัติ**
ChatGPT, ออกแบบข้อความโปรโมทที่เน้นคุณสมบัติของ [insert product/service] เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า โปรดระบุว่า "คุณสมบัติแรกที่ควรเน้นคือ [insert feature] ที่ทำให้ [product/service] ของเราโดดเด่นต่างไป."

**Use Case 2: เพิ่มข้อความเชิญชวน**
ChatGPT, ใส่ข้อความเชิญชวนที่เน้นการทำให้ลูกค้าคลิกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น "คลิกเพื่อค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [insert product/service] และพบว่าทำไมคุณควรจะเลือกใช้บริการของเรา."

**Use Case 3: กำหนดโครงสร้างของหน้าแรก**
ChatGPT, กำหนดโครงสร้างของหน้าแรกที่มีส่วนสำคัญ เช่น "ต้องการให้หน้าแรกมีส่วน Header ที่น่าสนใจ, ส่วนเนื้อหาที่เน้นคุณสมบัติ, รีวิวจากลูกค้า, และปุ่มเรียกให้คลิก."

การประมวลผลเบื้องต้นของ ChatGPT จะช่วยในการสร้างข้อความโปรโมทที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับหน้าแรกของงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ