วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟิกสื่อสังคมสำหรับโปรโมต Webinar: ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

เตรียมตัวสร้างบทความโปรโมทสุดประทับใจ! ด้วย ChatGPT Prompts, รับคำแนะนำที่เป็นประสบการณ์ในการออกแบบกราฟิกสื่อสังคมเพื่อสนับสนุนชุดเว็บินาร์ที่นำเสนอด้วยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทุกสัปดาห์

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบกราฟิกสื่อสังคมสำหรับโปรโมต Webinar: ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Design a set of social media graphics to promote a series of webinars featuring industry experts as guest speakers."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เป็นคำขอที่ให้ ChatGPT ออกแบบกราฟิกสื่อสังคมที่ใช้ในการโปรโมตชุดเว็บินาร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป็นผู้พูดในแต่ละสัปดาห์

**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - ให้ ChatGPT เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกแบบกราฟิกสื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับโปรโมทเว็บินาร์ โดยรวมถึงเนื้อหาที่เหมาะสม, สี, และรูปแบบที่เข้ากันได้กับลักษณะของกิจกรรม

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   a. **Use Case 1: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหากราฟิก**
   - คำถาม: "Can you provide ideas for compelling content to include in the social media graphics promoting the webinars?"
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Generate suggestions for engaging content elements to be incorporated into the social media graphics promoting the webinar series."

   b. **Use Case 2: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับสีและรูปแบบ**
   - คำถาม: "What color scheme and design format would work best for these webinar promotion graphics?"
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Advise on the most suitable color palette and design format for the social media graphics promoting the webinar series."

   c. **Use Case 3: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รูปภาพของผู้พูดเชิญ**
   - คำถาม: "How can we effectively incorporate images of the guest speakers into the promotional graphics?"
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Provide guidance on integrating images of the guest speakers seamlessly into the social media graphics promoting the webinar series."

การทำงานตามขั้นตอนนี้ช่วยให้มั่นใจว่า ChatGPT จะได้คำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ในการโปรโมตเว็บินาร์ผ่านสื่อสังคม.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ