แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างคำถามสัมภาษณ์ Podcast: ประสบการณ์ความสำเร็จของลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ของเรา

ในงานนี้เราจะสร้างชุดคำถามสำหรับรายการพ็อดแคสต์ที่เน้นที่ลูกค้าที่ต้องการแบ่งปันเรื่องราวของความสำเร็จที่พวกเขาได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา. คำถามเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง และจะถูกออกแบบเพื่อดึงดูดและสอดคล้องกับประสบการณ์ของลูกค้า.

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างคำถามสัมภาษณ์ Podcast: ประสบการณ์ความสำเร็จของลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ของเรา

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **คำสั่ง:**
     "Compose a set of interview questions for a podcast series featuring customers sharing their success stories with our products."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้มีเป้าหมายที่จะให้ ChatGPT สร้างชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ในรายการพ็อดแคสต์ ที่มุ่งเน้นที่ลูกค้าที่ต้องการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขากับผลิตภัณฑ์ของเรา

3. **วิธีการใช้:**
   - ระบุข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณที่ต้องการให้เป็นศูนย์กลางของสัมภาษณ์
   - แนะนำให้ ChatGPT สร้างคำถามที่ดึงดูดและสอดคล้องกับลูกค้าที่มีเรื่องราวสำหรับการแบ่งปัน
   - ตรวจสอบความเหมาะสมและความกระชับของคำถาม
   - ทดสอบกับตัวอย่างคำถามเพื่อดูการตอบของ ChatGPT

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:


   - **Use Case 1: สินค้าอุปกรณ์อัจฉริยะ**
     - คำสั่ง: "Compose a set of interview questions for a podcast series featuring customers sharing their success stories with our smart home devices."
   
   - **Use Case 2: โปรแกรมสุขภาพและฟิตเนส**
     - คำสั่ง: "Compose a set of interview questions for a podcast series featuring customers sharing their success stories with our health and fitness programs."

   - **ตัวอย่างคำสั่ง:**
     - "Can you tell us about a specific moment where our [product name] made a significant impact on your life?"
     - "How did [product feature] contribute to your overall satisfaction with our [product category]?"
     - "Were there any unexpected benefits or outcomes from using our [product] that you'd like to share?"
     - "In what ways has our [product] exceeded your expectations since you started using it?"
     - "What advice would you give to others looking to achieve similar success with our [product]?"

**สำคัญ:**
- วางแผนการสร้างคำถามขั้นต้นแล้วทดสอบเพื่อดูผลลัพธ์ และปรับแก้ตามความเหมาะสม
- การระบุข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ ChatGPT สร้างคำถามที่มีนัยสำคัญ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ