ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาสำหรับซีรีส์วิดีโอที่เน้นความสามารถและงานอดิเรกที่เป็นเอกลักษณ์ของพนักงานของเรานอกเวลาทำงาน

เปิดโลกของพนักงานเราผ่านภาพยนตร์! ทีมของเรามีทักษะและงานอดิเรกที่น่าสนใจที่คุณต้องการทราบ! สร้างกลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอที่เน้นโปรโมททักษะพิเศษและงานอดิเรกที่หลากหลายของพนักงานนอกเวลาทำงานของเรา

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาสำหรับซีรีส์วิดีโอที่เน้นความสามารถและงานอดิเรกที่เป็นเอกลักษณ์ของพนักงานของเรานอกเวลาทำงาน

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - `Develop a content strategy for a video series that highlights the unique talents and hobbies of our employees outside of work.`

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ช่วยในการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่โปรโมททักษะพิเศษและงานอดิเรกที่น่าสนใจของพนักงานของบริษัทนอกเวลาทำงาน

3. **วิธีใช้:**
   - เริ่มจากเปิดประโยคหรือแนวคิดหลักเกี่ยวกับวิดีโอที่คุณต้องการสร้าง
   - ใช้คำสั่งเพื่อระบุลักษณะหรือมุมมองที่ต้องการให้พนักงานแสดงในวิดีโอ
   - เพิ่มคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอไอเดียที่เกี่ยวข้อง
   - ระบุขั้นตอนการกระทำหรือขั้นตอนการดำเนินการที่คุณต้องการ ChatGPT ทำ

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:


   - **Use Case 1: กลยุทธ์การโปรโมททักษะ**
     - คำสั่ง: `Develop a compelling content strategy that showcases the diverse skills of our employees.`
     - คำสั่งเพิ่มเติม: `Provide ideas on how to highlight skills through engaging storytelling or creative visuals.`

   - **Use Case 2: โปรโมทงานอดิเรกที่น่าสนใจ**
     - คำสั่ง: `Create a plan for a video series focusing on the interesting hobbies of our team members outside of work.`
     - คำสั่งเพิ่มเติม: `Suggest ways to make these hobbies relatable and appealing to a broad audience.`

   - **Use Case 3: ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงาน**
     - คำสั่ง: `Gather more information on specific talents and hobbies of employees for the video series.`
     - คำสั่งเพิ่มเติม: `Ask for anecdotes or interesting stories related to their skills or hobbies.`

   - **Use Case 4: ขั้นตอนการดำเนินการ**
     - คำสั่ง: `Outline the step-by-step process for implementing the content strategy in the video series.`
     - คำสั่งเพิ่มเติม: `Include recommendations for production, editing, and distribution of the videos.`

ในทุกกรณี, สามารถใช้คำสั่งเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลตามที่ต้องการ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ