สร้างรีวิวลูกค้าด้วย AI ChatGPT Prompts : ประสบการณ์สำเร็จกับ สินค้า/บริการ ของเรา

คู่มือการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างรีวิวลูกค้าที่โดดเด่นและน่าสนใจ เน้นที่ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือประสบความสำเร็จของลูกค้ากับ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ของคุณ

สร้างรีวิวลูกค้าด้วย AI ChatGPT Prompts : ประสบการณ์สำเร็จกับ สินค้า/บริการ ของเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Write a series of customer testimonials, each highlighting a specific success story or transformative experience with our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างรีวิวจากลูกค้าโดยเน้นที่ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จหรือประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ (ในที่นี้มีช่องว่างให้ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ).

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการให้รีวิว เช่น คุณลักษณะที่โดดเด่น, ประโยชน์, หรือประสิทธิภาพ.
   - แนะนำการเพิ่มข้อมูลที่เป็นไปได้ที่สามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงประสบการณ์ที่เป็นที่ติดต่อกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ.
   - สามารถใช้คำถามเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่ชักชวนให้ ChatGPT สร้างรีวิวที่มีความน่าสนใจ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: รีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
     - คำสั่ง: "Write a series of customer testimonials, each highlighting a specific success story or transformative experience with our nutritional supplements."

   - Use Case 2: รีวิวบริการบำรุงรักษาผิว
     - คำสั่ง: "Write a series of customer testimonials, each highlighting a specific success story or transformative experience with our skincare treatment services."

   - Use Case 3: รีวิวโซลูชั่นธุรกิจออนไลน์
     - คำสั่ง: "Write a series of customer testimonials, each highlighting a specific success story or transformative experience with our online business solution."

สำคัญ:
- การใช้คำถามเสริมหรือเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า, ประสบการณ์, หรือข้อดีของผลิตภัณฑ์/บริการ สามารถเพิ่มความลึกและความน่าสนใจให้กับรีวิวที่สร้างขึ้น.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ