คำสั่ง AI ChatGPT Prompts วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของ สินค้า/บริการ: การเน้นที่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางธุรกิจ

บทความนี้แสดงวิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ โดยการใช้ Business Model Canvas (BMC) เพื่อเน้นที่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางธุรกิจ

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของ สินค้า/บริการ: การเน้นที่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางธุรกิจ

ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Examine the social and environmental impact of [insert product/service] as outlined in BMC, emphasizing sustainability and corporate responsibility."

ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ (ให้ใส่ข้อมูลเฉพาะในส่วน [insert product/service]). โดยให้เน้นที่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางธุรกิจ (sustainability and corporate responsibility) ตามที่ระบุใน BMC (Business Model Canvas).

วิธีใช้:
1. ใส่ข้อมูลที่ต้องการให้ ChatGPT ตรวจสอบลงในส่วน [insert product/service].
2. ตรวจสอบ BMC ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกต้องและทำการเน้นที่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางธุรกิจ.
3. เพิ่มข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้ ChatGPT พิจารณาเพิ่มเติม.

ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:


Use Case 1: การตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของรถยนต์ไฟฟ้า
คำสั่ง: "Examine the social and environmental impact of electric cars as outlined in BMC, emphasizing sustainability and corporate responsibility."

Use Case 2: การตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของการให้บริการด้านเทคโนโลยี
คำสั่ง: "Examine the social and environmental impact of technology services as outlined in BMC, emphasizing sustainability and corporate responsibility."

ในทั้งสอง Use Cases, คำสั่งชุดนี้ชักชวน ChatGPT ให้สร้างการตอบสนองที่วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ โดยเน้นที่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางธุรกิจตามที่ระบุใน Business Model Canvas (BMC)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ