เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างคำถามสำหรับ Podcast: อนาคตของอุตสาหกรรม [insert industry]

ในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างชุดคำถามสำหรับ Podcast ที่เกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรม [insert industry] โดยเน้นที่ผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้คำสั่งและดูตัวอย่าง Use Cases ที่นำไปใช้ในการสร้างคำถามที่น่าสนใจและคมชัดที่สำหรับ Podcast ของคุณ!

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างคำถามสำหรับ Podcast: อนาคตของอุตสาหกรรม [insert industry]

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Write a series of interview questions for a podcast series featuring industry leaders discussing the future of [insert industry]."
   - ใช้เพื่อ: สร้างคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ podcast โดยเน้นที่ผู้นำในอุตสาหกรรมที่กำลังพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของ [แท็กชื่ออุตสาหกรรม]

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ podcast ที่เน้นผู้นำในอุตสาหกรรมที่กำลังพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองและความเห็นเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมนั้น ๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยกำหนดแท็ก [insert industry] เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการให้ ChatGPT สร้างคำถามเกี่ยวกับอนาคต
   - สามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรับแต่งคำสั่งเพื่อให้ได้คำถามที่ตรงกับเนื้อหาหรือประเด็นที่สนใจ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: สร้างคำถามเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยี
   - คำสั่ง: "Write a series of interview questions for a podcast series featuring industry leaders discussing the future of technology."

   Use Case 2: สร้างคำถามเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมการแพทย์
   - คำสั่ง: "Write a series of interview questions for a podcast series featuring industry leaders discussing the future of medical industry."

   Use Case 3: สร้างคำถามเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิต
   - คำสั่ง: "Write a series of interview questions for a podcast series featuring industry leaders discussing the future of manufacturing industry."

ผลลัพธ์จะเป็นชุดคำถามที่สอดคล้องกับประเด็นหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่ระบุในคำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ใช้งาน

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ