คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกแสดงการขยายตัวนานาชาติของบริษัท

คำสั่งนี้ให้ ChatGPT สร้างอินโฟกราฟิกที่เน้นการเติบโตและการขยายตัวของบริษัทในระดับนานาชาติของเรา ด้วยการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเน้นผลลัพธ์ที่สื่อความหมาย

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกแสดงการขยายตัวนานาชาติของบริษัท

ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
- คำสั่งที่ใช้คือ "Create a visual infographic showcasing our company's international growth and expansion."

ความหมายของคำสั่ง:
- คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างอินโฟกราฟิกที่แสดงการเติบโตและการขยายตัวของบริษัทในระดับนานาชาติของเรา

วิธีการใช้:
1. ในการใช้คำสั่งนี้ ควรเป็นมุมมองของการสร้างกราฟฟิกสื่อที่สามารถแสดงถึงการเติบโตและการขยายตัวของบริษัทที่เชื่อมโยงกับมิตินานาชาติ
2. สามารถระบุข้อมูลเฉพาะที่ต้องการให้กราฟฟิกนี้แสดง เช่น ข้อมูลการขยายตัวทางธุรกิจในแต่ละปี, ประเทศที่มีการเปิดตัวสินค้าหรือบริการ, ภาพรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัว, หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ

ตัวอย่าง Use Cases และคำสั่ง:

1. Use Case: สร้างกราฟฟิกที่แสดงการขยายตัวในประเทศต่างๆ
   - คำสั่ง: "Create a visual infographic showcasing the company's growth in different countries over the past 5 years."

2. Use Case: แสดงภาพรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัว
   - คำสั่ง: "Generate an infographic illustrating the international expansion of our product portfolio."

3. Use Case: แสดงข้อมูลการเปิดตัวสินค้าหรือบริการในประเทศต่างๆ
   - คำสั่ง: "Create an infographic highlighting the company's product/service launches in various international markets."

4. Use Case: แสดงข้อมูลการเติบโตในกลุ่มธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
   - คำสั่ง: "Generate an infographic showcasing the company's growth and expansion in specific niche markets globally."

การทำงานตามขั้นตอนและการให้ข้อมูลที่ชัดเจนจะช่วยให้ ChatGPT สร้างกราฟฟิกที่ตรงกับความต้องการของคำสั่งที่ระบุและทำให้การสร้างกราฟฟิกเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ