การสร้าง AI ChatGPT Prompts จัดทำชุดจดหมายข่าวทางอีเมลเพื่อให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดในอุตสาหกรรมและผลการวิจัยของเรา

เรียกร้อง ChatGPT ให้สร้างซีรีส์ของจดหมายข่าวทางอีเมล เพื่อแจ้งให้ผู้สมัครสมาชิกทราบเกี่ยวกับความรู้ล่าสุดและผลวิจัยที่สำคัญในวงการของเรา

การสร้าง AI ChatGPT Prompts จัดทำชุดจดหมายข่าวทางอีเมลเพื่อให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดในอุตสาหกรรมและผลการวิจัยของเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Craft a series of email newsletters to keep subscribers informed about our latest industry insights and research findings."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการสร้างซีรีส์ของจดหมายข่าวทางอีเมล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้สมัครสมาชิกทราบข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกล่าสุดในวงการและผลวิจัยทางด้านนี้

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มเป้าหมาย, รูปแบบของจดหมายข่าว, ปริมาณของเนื้อหาที่ต้องการ, หรือคำโปรยที่ควรมีในเนื้อหา
   - กำหนดวิธีการสื่อสารข้อมูลให้ทันสมัยและน่าสนใจ
   - ระบุรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรจะมี, เช่น ข่าวสาร, ความรู้, รายงานวิจัย

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับรายงานวิจัย
   - คำสั่ง: "Craft a series of email newsletters to highlight our latest research findings in the field of renewable energy."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Generate a newsletter discussing the key findings from our recent research on advancements in solar energy technology. Emphasize the potential impact on sustainability and provide insights for our subscribers."

   Use Case 2: สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสารวงการ
   - คำสั่ง: "Develop a series of email newsletters to update our subscribers on the latest trends and developments in the tech industry."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Create a newsletter highlighting the current trends in artificial intelligence and its applications. Include insights on how these trends might shape the industry in the coming years, and provide valuable takeaways for our audience."

ทั้งนี้, ควรรักษาการใช้งานของ ChatGPT ในลักษณะของการเพิ่มเติมข้อมูลและความชัดเจนเพื่อให้ผลลัพธ์มีคุณภาพที่ดีที่สุด.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ