เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์งานสัมมนาออนไลน์: รู้จักบริษัท และ ค้นหาโอกาสงานที่น่าสนใจ

โปสเตอร์หรือโบรชัวร์ที่สวยงามและน่าสนใจสำหรับงานสัมมนาหรือกิจกรรมสรรหางานออนไลน์ที่จัดโดยบริษัทของเรา! ค้นพบโอกาสที่หลากหลาย, ได้ยินเรื่องราวน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับบริษัทของเรา, และเชื่อมต่อกับนักวิชาชีพในวงการ เราพร้อมที่จะต้อนรับคุณ

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์งานสัมมนาออนไลน์: รู้จักบริษัท และ ค้นหาโอกาสงานที่น่าสนใจ

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
"Design an eye-catching poster or flyer for a virtual career fair or recruitment event hosted by our company."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
คำสั่งต้องการให้ ChatGPT ออกแบบโปสเตอร์หรือโบรชัวร์ที่ดึงดูดความสนใจสำหรับงานสัมมนาหรือกิจกรรมสรรหางานที่จัดขึ้นโดยบริษัทนั้น ๆ โดยเน้นการจัดกิจกรรมนี้ในรูปแบบออนไลน์หรือ virtual event

**3. แนะนำวิธีใช้:**
- เน้นที่จะให้คำสั่งมีรายละเอียดเพียงพอ เช่น เวลา, วันที่, รายละเอียดเกี่ยวกับงานสัมมนา, และบริษัทที่จัด
- สามารถขอเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรยากาศ, ประโยชน์ของงาน, หรือโปรโมชั่นพิเศษที่จะมีในงาน
- คำสั่งสามารถระบุสไตล์หรือสีที่ควรใช้เพื่อให้โปสเตอร์ดูน่าสนใจและเหมาะสมกับบรรยากาศของงาน

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

**Use Case 1:**
คำสั่ง: "Create a visually appealing poster for a virtual career fair scheduled on [date] from [time] to [time]. Highlight our company's strengths and the diverse range of opportunities available."

**Use Case 2:**
คำสั่ง: "Design a vibrant flyer for our upcoming online recruitment event. Emphasize the chance to interact with industry experts and showcase the innovative work culture at our company."

**Use Case 3:**
คำสั่ง: "Craft a poster promoting our virtual career fair. Include information about exclusive workshops, keynote speakers, and the chance to network with professionals in the field."

ในการใช้คำสั่งนี้, สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมเช่น รายละเอียดของงาน, ข้อดีของบริษัท, หรือเน้นไปที่มุมมองที่ต้องการให้มีน้ำหนักมากขึ้น เพื่อให้ ChatGPT สร้างโปสเตอร์หรือโบรชัวร์ที่เหมาะสมและน่าสนใจสำหรับงานสัมมนาหรือกิจกรรมสรรหางานที่มีการจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ