เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบและประเมินผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เพื่อเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลติดต่อ

ใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแบบทดสอบหรือประเมินที่ทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีประสบการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณและให้ความสนใจในการติดต่อต่อไป รวบรวมข้อมูลติดต่อจากผู้เยี่ยมชมเพื่อสนทนากับสินค้าของคุณ! ติดตามขั้นตอนเพื่อคำแนะนำที่เป็นประสิทธิภาพในการใช้ ChatGPT

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบและประเมินผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เพื่อเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลติดต่อ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง "Create an interactive quiz or assessment related to our products, designed to engage website visitors and collect contact information" มีเจตนาที่จะให้ ChatGPT ช่วยในการสร้างแบบทดสอบหรือประเมินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อสร้างประสบการณ์แบบฟอร์มเต็มที่เข้ากันได้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและเพื่อรวบรวมข้อมูลติดต่อจากพวกเขา

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

- "Create" หมายถึงการให้ ChatGPT สร้างสิ่งที่ถูกต้องตามคำสั่งที่กำหนด
- "Interactive quiz or assessment" หมายถึงการสร้างกิจกรรมทดสอบหรือประเมินที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถมีส่วนร่วมได้
- "Related to our products" หมายถึงการเชื่อมโยงกิจกรรมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- "Designed to engage website visitors" หมายถึงการวางแผนให้กิจกรรมนี้ทำให้ผู้เยี่ยมชมติดต่อไป
- "Collect contact information" หมายถึงการรวบรวมข้อมูลติดต่อจากผู้เยี่ยมชม

3. แนะนำวิธีใช้:

a. ระบุเจตนาอย่างชัดเจน: ระบุโปรแกรมที่ต้องการให้ ChatGPT สร้างแบบทดสอบหรือประเมินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ และระบุว่าต้องการให้กิจกรรมนี้เป็นแบบทดสอบหรือประเมินที่สร้างประสบการณ์แบบฟอร์มสนใจที่สามารถแลกเปลี่ยนได้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ

b. ระบุข้อมูลที่ต้องการ: ระบุข้อมูลที่คุณต้องการรวบรวมจากผู้เยี่ยมชม เช่น ชื่อ, อีเมล, หรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ

c. สร้างคำถามที่เกี่ยวข้อง: สร้างคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณที่ผู้เยี่ยมชมสามารถตอบได้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและท้าทาย

d. การให้คำแนะนำ: ระบุคำแนะนำที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: สร้างแบบทดสอบสำหรับเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
prompt = "Create an interactive quiz to introduce our latest product. Include questions that highlight its features and benefits. Collect participants' names and emails for a chance to win a special discount. Make the quiz engaging and informative."

Use Case 2: สร้างประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
prompt = "Create a customer satisfaction assessment related to our products. Design questions to gauge satisfaction levels and gather feedback. Request participants to provide their contact information for a chance to participate in a product improvement survey."

ในทั้งสอง Use Cases, คำสั่งชุดที่ให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์, ทำให้กิจกรรมเป็นแบบทดสอบหรือประเมินที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท, และให้คำแนะนำเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ