แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟฟิกเผยแพร่การมีส่วนร่วมของบริษัทในโครงการและกิจกรรมท้องถิ่น

อินโฟกราฟฟิกนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงการมีส่วนร่วมของบริษัทในโครงการและกิจกรรมท้องถิ่นที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชน โปรเจกต์นี้ประกอบด้วยข้อมูลจากโครงการท้องถิ่นต่างๆ ที่บริษัทเข้าร่วม, กิจกรรมที่จัดขึ้น, และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะช่วยเน้นความสำคัญของการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟฟิกเผยแพร่การมีส่วนร่วมของบริษัทในโครงการและกิจกรรมท้องถิ่น

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Design an infographic showcasing our company's involvement in local community projects and initiatives."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT ออกแบบ infographic ที่แสดงการมีส่วนร่วมของบริษัทในโครงการและกิจกรรมท้องถิ่น

3. **วิธีใช้:**
   - เมื่อใช้คำสั่งนี้, ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เข้าร่วม, กิจกรรมที่จัด, และผลกระทบที่ได้มา

4. **ตัวอย่าง Use Cases:**

   - **Use Case 1: สร้างข้อมูลในความหมายที่ละเอียด:**
     คำสั่ง: "Design an infographic showcasing our company's involvement in local community projects and initiatives."

     Additional Details:
     - โครงการท้องถิ่น: โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ท้องถิ่น
     - กิจกรรม: การบริจาคสินค้าและเวลาในการอบรมแลกเปลี่ยนทักษะ
     - ผลกระทบ: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, สร้างโอกาสการศึกษาและการพัฒนาทักษะในชุมชน   

   - **Use Case 2: รวมข้อมูลตัวเลือกสื่อและสี:**
     คำสั่ง: "Design an infographic showcasing our company's involvement in local community projects and initiatives."

     Additional Details:
     - โครงการท้องถิ่น: โครงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
     - กิจกรรม: การจัดกิจกรรมทีมสีเขียวและการแข่งขันการทำความสะอาด
     - ผลกระทบ: พื้นที่สาธารณะสะอาด, ส่งเสริมสีเขียวในชุมชน

     Design Style:
     - สี: สีเขียวและสีดำ
     - สื่อ: รวมภาพของทีมที่ทำความสะอาดและภาพกิจกรรมทีมสีเขียว

   - **Use Case 3: การรวมองค์ประกอบกราฟิก:**
     คำสั่ง: "Design an infographic showcasing our company's involvement in local community projects and initiatives."

     Additional Details:
     - โครงการท้องถิ่น: โครงการสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่น
     - กิจกรรม: การจัดงานเดินแถวเพื่อเก็บทุนการศึกษา
     - ผลกระทบ: นักเรียนได้รับทุนการศึกษา, ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน

     Design Style:
     - ใช้กราฟิกที่แสดงตัวละครนักเรียน, กราฟแท่งแสดงจำนวนทุนการศึกษาที่ได้

การใช้คำสั่งนี้ในลักษณะของ Use Cases จะช่วยให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่เป็นประโยชน์และได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ