ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างโพสต์โซเชียลเพื่อแชร์ข่าวสาร, การอัปเดต, และความสำเร็จของบริษัท

เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ท่านสามารถแบ่งปันข่าวสารล่าสุด, การอัปเดตทางธุรกิจ, และความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทหรือองค์กรของท่าน

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างโพสต์โซเชียลเพื่อแชร์ข่าวสาร, การอัปเดต, และความสำเร็จของบริษัท

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ชุดคำสั่ง: "Write a series of social media posts sharing company news, updates, and major achievements."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างชุดข้อความที่เป็นโพสต์บนโซเชียลมีเดีย โดยที่เนื้อหาของโพสต์ควรเกี่ยวข้องกับข่าวสาร, การอัปเดต, และความสำเร็จที่สำคัญของ บริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจมากขึ้น เช่น "Write a series of three social media posts, each focusing on a different aspect: company news, recent updates, and major achievements."

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างโพสต์เกี่ยวกับข่าวสารของบริษัท
     - คำสั่ง: "Write a social media post highlighting the latest news about our company, including any recent developments or announcements."

   - Use Case 2: สร้างโพสต์เกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุด
     - คำสั่ง: "Craft a social media post providing updates on our products, services, or any other relevant changes within the organization."

   - Use Case 3: สร้างโพสต์เกี่ยวกับความสำเร็จที่สำคัญ
     - คำสั่ง: "Generate a social media post showcasing one of our major achievements, such as awards won, milestones reached, or significant accomplishments."

   - Use Case 4: สร้างชุดโพสต์ทั้งหมด
     - คำสั่ง: "Compose a series of three social media posts. The first post should cover recent company news, the second post should focus on updates, and the third post should highlight a major achievement."

สำคัญ: 
- ควรเพิ่มรายละเอียดในคำสั่งเพื่อแนะนำให้ ChatGPT มีความเข้าใจมากขึ้น
- การแยกส่วนของเนื้อหาในคำสั่งชุดนี้ช่วยให้ ChatGPT สร้างโพสต์ที่มีความหลากหลายและเน้นไปที่แต่ละประเด็นที่กำหนด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ