เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้าง Infographic บริษัท: กิจกรรมการกุศลและการมีส่วนสนับสนุนในระดับโลก

จัดทำ Infographic ที่สรุปกิจกรรมทางการกุศลและการมีส่วนร่วมของบริษัทของเราที่มีผลต่อโลก โดยให้ข้อมูลเช่นประเภทของกิจกรรมทางการกุศล, ยอดเงินบริจาค, และผลกระทบที่เกิดขึ้น

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้าง Infographic บริษัท: กิจกรรมการกุศลและการมีส่วนสนับสนุนในระดับโลก

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Design an infographic summarizing our company's philanthropic efforts and contributions to global causes."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT ออกแบบ Infographic ที่สรุปกิจกรรมทางการกุศลและการมีส่วนร่วมของบริษัทในเครือโลกของเรา

**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - ระบุคำสั่งของคุณให้ชัดเจน เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจมีช่องทางข้อมูลที่ต้องการอย่างถูกต้อง
   - รวมข้อมูลสำคัญที่คุณต้องการให้แสดงใน Infographic เช่น ประเภทของกิจกรรมทางการกุศล, ยอดเงินบริจาค, และผลกระทบต่อโลก

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

   **Use Case 1: ข้อมูลเงินบริจาคประจำปี**
   - คำสั่ง: "Generate a summary of our annual philanthropic contributions, including the total amount donated, the beneficiaries, and the impact on global causes."

   **Use Case 2: กิจกรรมทางการกุศลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม**
   - คำสั่ง: "Create a section in the infographic highlighting our company's environmental philanthropy, including tree planting initiatives, sustainable practices, and contributions to climate change solutions."

   **Use Case 3: การช่วยเหลือในวิกฤตการณ์**
   - คำสั่ง: "Design a visual representation showcasing our company's philanthropic efforts during global crises, such as natural disasters or health emergencies, outlining the assistance provided and the affected regions."

**สำคัญ:**
- ใช้คำสั่งที่ชัดเจนเพื่อแนะนำ ChatGPT ให้มีทิศทางที่แน่นอน
- ทดสอบและปรับแต่งคำสั่งตามความต้องการของคุณ
- ในกรณีที่ได้รับผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนหรือไม่ตรงตามความต้องการ ลองเพิ่มรายละเอียดในคำสั่งหรือแก้ไขให้มีความชัดเจนมากขึ้น

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ