การสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างกรณีศึกษา: การเพิ่มประสิทธิภาพของลูกค้าด้วย สินค้า/บริการของเรา

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดให้สร้างกรณีศึกษาเพื่อโปรโมตวิธีการที่ [ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของลูกค้า ในกรณีศึกษาที่ต่างกัน มองเห็นถึงประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น การจัดการโปรเจกต์, ธุรกิจออนไลน์, และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างกรณีศึกษา: การเพิ่มประสิทธิภาพของลูกค้าด้วย สินค้า/บริการของเรา
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ChatGPT Prompts เป็นรูปแบบของคำสั่งที่ใช้ในการสร้างข้อความและข้อความตอบสนองจาก ChatGPT โดยกำหนดข้อความเริ่มต้นหรือ "prompt" เพื่อแนะนำโมเดลในการสร้างเนื้อหาต่อไป
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Write a series of case studies highlighting how our [insert product/service] contributed to clients' increased efficiency."
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้ให้ ChatGPT สร้างชุดของกรณีศึกษาที่เน้นการโปรโมตวิธีการที่ [ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] ได้มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของลูกค้า
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - กำหนดข้อความที่ต้องการให้ ChatGPT พัฒนาเพิ่มเติมในรูปแบบของกรณีศึกษา
   - ให้เน้นที่คำว่า "increased efficiency" เพื่อให้ ChatGPT มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
   - หากต้องการข้อมูลที่สอบถามเฉพาะเรื่องหนึ่งในกรณีศึกษา สามารถระบุเพิ่มเติมในคำสั่ง
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโปรเจกต์
     - คำสั่ง: "Write a case study showcasing how our project management software contributed to a client's increased efficiency in project execution and resource allocation."
 
   - Use Case 2: การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจออนไลน์
     - คำสั่ง: "Create a case study highlighting how our e-commerce platform boosted a client's operational efficiency, from order processing to inventory management."
 
   - Use Case 3: การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
     - คำสั่ง: "Develop a case study illustrating how our HR management system enhanced a client's efficiency in talent acquisition, onboarding, and performance management."
 
สำคัญ:
- การให้คำสั่งในลักษณะ "Let’s work this out in a step by step way to be sure we have the right answer" สามารถช่วยให้ ChatGPT มีความเข้าใจลึกซึ้งและสร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ