ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts กลยุทธ์การจัดการสัมมนาออนไลน์และสร้างพื้นที่สนทนาที่เป็นประโยชน์

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการจัดการสัมมนาแบบออนไลน์หรือการสร้างพื้นที่สนทนาออนไลน์ที่เน้นไปที่หัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ฟังของเรา มีการกำหนดคำสั่งให้ ChatGPT เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมการและการเลือกหัวข้อที่เข้าข่ายกับผู้ฟัง

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts กลยุทธ์การจัดการสัมมนาออนไลน์และสร้างพื้นที่สนทนาที่เป็นประโยชน์
**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - `Develop a strategy for hosting virtual roundtable discussions or forums on topics relevant to our audience.`
 
**2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT พัฒนากลยุทธ์หรือแผนการที่เกี่ยวกับการจัดการสัมมนาหรือการสนทนาแบบออนไลน์ (virtual roundtable discussions) หรือการสร้างพื้นที่สนทนาออนไลน์ (forums) ที่เน้นไปที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ฟังของเรา
 
**3. วิธีใช้:**
   - การใช้คำสั่งนี้, ควรตั้งใจในการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัมมนาหรือการสนทนาออนไลน์, การสร้างพื้นที่สนทนาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเรา, และการเลือกหัวข้อที่สนใจที่จะถูกอภิปรายในการสัมมนาหรือสนทนานั้น
 
**4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การสร้าง Virtual Roundtable ในด้านการธนาคารและการเงิน:**
     - **คำสั่ง:**
       Develop a strategy for hosting a virtual roundtable discussion on the future trends in banking and finance.
 
   - **Use Case 2: การสร้าง Forum สำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ:**
     - **คำสั่ง:**
       Develop a strategy for creating an engaging online forum focused on business innovations and entrepreneurship.
 
   - **Use Case 3: การจัดการสัมมนาหรือ Forum สำหรับกลุ่มผู้สนใจด้านเทคโนโลยี:**
     - **คำสั่ง:**
       Develop a strategy for hosting a virtual roundtable discussion or forum on emerging technologies and their impact on society.
 
   ด้วยการปรับแต่งคำสั่งตามแต่ละ Use Case, ChatGPT จะได้รับข้อมูลที่สอดคล้องกับที่ต้องการและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์หรือแผนการในบริบทที่กำหนดไว้ในคำสั่งเริ่มต้น

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ