สร้างเนื้อหา Email Newsletters ด้วย AI ChatGPT Prompts: ความรู้และบทความความเป็นผู้นำ

ใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างเนื้อหาสุดคุ้มค่าใน email newsletters ที่เน้นที่ความรู้ในอุตสาหกรรมและบทความความเป็นผู้นำทางความคิด ทำให้เสริมสร้างการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ.

สร้างเนื้อหา Email Newsletters ด้วย  AI ChatGPT Prompts: ความรู้และบทความความเป็นผู้นำ
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
 
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มีรายละเอียดดังนี้: "Craft a series of email newsletters featuring industry insights and thought leadership articles."
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
 
คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาเพื่อทำ email newsletters ที่มุ่งเน้นที่ความรู้ในอุตสาหกรรมและบทความเกี่ยวกับความเป็นผู้นำทางความคิด (thought leadership articles) เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเนื้อหาสื่อสารต่าง ๆ ที่เน้นการแบ่งปันข้อมูลและการนำเสนอความรู้ในอุตสาหกรรม.
 
3. แนะนำวิธีใช้:
 
- ในการเริ่มต้นกับคำสั่งนี้ ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของ email newsletters ที่คุณต้องการ (เช่น ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ, นักลงทุน, หรือผู้ที่สนใจในแนวโน้มทางอุตสาหกรรม).
 
- สามารถเพิ่มบางข้อกำหนดที่เป็นไปได้เพื่อทำให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคุณ, เช่น "ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพใน email newsletters."
 
- จะเป็นประโยชน์ที่ต้องเรียกใช้คำสั่งพิเศษเพื่อความเสมอภาคของเนื้อหา และมีการสร้างได้ตามต้องการ.
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:
 
Use Case 1: สร้างเนื้อหาสำหรับ email newsletters ที่เน้นที่ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
prompt = "Craft a series of email newsletters featuring industry insights and thought leadership articles for business owners in the information technology sector."
 
Use Case 2: สร้างเนื้อหาสำหรับ email newsletters ที่เน้นที่นักลงทุนในตลาดทรัพยากรธรณี
prompt = "Craft a series of email newsletters featuring industry insights and thought leadership articles for investors in the natural resources market."
 
ในทั้งสองกรณีนี้, คำสั่งเริ่มต้นใช้โครงสร้างเดียวกันเพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เหมาะสมตามที่กำหนด.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ