สร้างประวัติย่อที่โดดเด่นสำหรับธุรกิจของคุณด้วย AI ChatGPT Prompts

สร้างประวัติย่อที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณด้วยคำสั่ง Craft a compelling bio that communicates [business type] unique value proposition and personality จาก ChatGPT ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมั่นใจและเป็นเอกลักษณ์

สร้างประวัติย่อที่โดดเด่นสำหรับธุรกิจของคุณด้วย AI ChatGPT Prompts

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง: Craft a compelling bio that communicates [business type] unique value proposition and personality, incorporating relevant keywords and CTAs to drive engagement and conversions.

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างข้อมูล "bio" หรือประวัติย่อที่น่าสนใจที่สามารถสื่อความคิดเห็นหรือคุณลักษณะพิเศษของธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจน โดยการใช้คำสั่งนี้ คุณสามารถสร้างข้อความที่เป็นประวัติย่อที่น่าสนใจที่สามารถดึงดูดความสนใจและเพิ่มโอกาสในการแปลงผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าได้

3. วิธีการใช้:
   - ระบุประเภทธุรกิจ: เปลี่ยน "[business type]" เป็นประเภทธุรกิจของคุณ เช่น "restaurant", "software company", "fashion brand" เป็นต้น
   - รวมข้อความที่สื่อความคิดเห็นและคุณลักษณะพิเศษ: เขียนข้อความที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าของธุรกิจของคุณ แสดงให้เห็นว่าทำไมคุณควรที่จะเลือกธุรกิจของคุณ และคุณลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง
   - ใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง: รวมคำสำคัญที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำ SEO และเพิ่มโอกาสในการพบกันในการค้นหา
   - การใช้ CTA (Call to Action): เพิ่มข้อความที่เรียกให้กระตุ้นการกระทำ เช่น "สั่งซื้อตอนนี้", "ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา", เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการกระทำจากผู้อ่าน

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - สำหรับร้านอาหาร:
     คำสั่ง: Craft a compelling bio that communicates your restaurant's unique fusion cuisine and cozy atmosphere, incorporating keywords like "locally sourced ingredients", "authentic flavors", and CTAs to book a table or order online.

   - สำหรับบริษัทซอฟต์แวร์:
     คำสั่ง: Craft a compelling bio that communicates your software company's innovative solutions and user-friendly interface, incorporating keywords like "cutting-edge technology", "seamless integration", and CTAs to schedule a demo or request a quote.

   - สำหรับแบรนด์แฟชั่น:
     คำสั่ง: Craft a compelling bio that communicates your fashion brand's sustainable practices and trendy designs, incorporating keywords like "ethical fashion", "timeless elegance", and CTAs to shop the latest collection or join the waitlist for exclusive offers.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ