เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างแบบจดหมายอีเมลในแคมเปญ Re-engagement สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ทำธุรกรรม

ใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแบบจดหมายอีเมลในแคมเปญการติดต่อลูกค้าเก่าที่ไม่ได้ทำธุรกรรมหรือแสดงความสนใจมาก่อน แนะนำวิธีให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเหมาะสมตามลักษณะของลูกค้า

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างแบบจดหมายอีเมลในแคมเปญ Re-engagement สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ทำธุรกรรม
**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
- คำสั่ง: "Draft a series of email templates for a re-engagement campaign targeting dormant or inactive customers who have previously shown interest in our [insert product/service]."
 
**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
- คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างแบบจดหมายอีเมลสำหรับแคมเปญการทำให้ลูกค้ากลับมาเกิดปฏิสัมพันธ์ที่มีการติดต่อต่อกัน โดยเน้นไปที่ลูกค้าที่ไม่ได้ทำธุรกรรมหรือแสดงความสนใจในสินค้าหรือบริการของเรามาก่อนหน้านี้
 
**3. แนะนำวิธีใช้:**
- สร้างคำสั่งที่ชัดเจนและกระตุ้น ChatGPT ให้สร้างเนื้อหาอีเมลที่เหมาะสมสำหรับแคมเปญนี้
- ระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ชื่อสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าแสดงความสนใจมาก่อนหน้า
- เปรียบเทียบระดับความน่าสนใจที่แตกต่างกัน เพื่อให้ ChatGPT สามารถเลือกสร้างเนื้อหาที่เหมาะสม
 
**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**
 
*Use Case 1: ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าที่แสดงความสนใจในสินค้าแต่ไม่ได้ทำธุรกรรม*
- คำสั่ง: "Generate an email template requesting additional information from customers who have shown interest in our [insert product/service] but haven't made a purchase."
 
*Use Case 2: ส่งข้อเสนอพิเศษสำหรับการทำธุรกรรมครั้งต่อไป*
- คำสั่ง: "Create an email template offering a special discount or promotion for dormant customers who have previously expressed interest in our [insert product/service]."
 
*Use Case 3: สร้างความกระตือรือร้นในการทำธุรกรรม*
- คำสั่ง: "Draft an engaging email series aimed at rekindling interest and encouraging transactions from inactive customers who have previously engaged with our [insert product/service]."
 
ทำตามขั้นตอนนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญการตกลงสองขั้นตอนนี้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ