วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างหน้า Landing Page เพื่อแคมเปญสร้างลีดที่น่าสนใจ

ออกแบบหน้า Landing Page ที่เร้าใจสำหรับแคมเปญสร้างลีดของเรา มีภาพกระตุกใจและข้อความชัดเจนเพื่อเรียกให้ดาวน์โหลดทรัพยากรมีค่าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างหน้า Landing Page เพื่อแคมเปญสร้างลีดที่น่าสนใจ
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Design a captivating landing page for a lead generation campaign, featuring compelling visuals and a clear call-to-action to download a valuable resource related to our [insert product/service]."
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการให้คำแนะนำในการออกแบบหน้า Landing Page ที่น่าสนใจสำหรับแคมเปญสร้างลีด โดยให้มีภาพกระตุกใจและมีข้อเสนอที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นผู้เยี่ยมชมให้ดาวน์โหลดทรัพยากรมีค่าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการเลือกคำที่เหมาะสมเพื่อเป็นหัวข้อหลักของคำสั่ง เช่น "Design a captivating landing page for a lead generation campaign."
   - ต่อมา, เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของ Landing Page ที่ต้องการ โดยเน้นที่ภาพถ่ายที่ดึงดูดและข้อความที่ชัดเจน เช่น "featuring compelling visuals and a clear call-to-action to download a valuable resource related to our [insert product/service]."
   - คำสั่ง "related to our [insert product/service]" อาจถูกแทนที่ด้วยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราต้องการโปรโมต
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างหัวข้อแรกของคำสั่ง
     - Command: "Generate a compelling headline for a landing page promoting our [insert product/service] lead generation campaign."
   - Use Case 2: อธิบายรายละเอียดของการออกแบบ
     - Command: "Provide detailed guidelines on creating an engaging visual layout for the landing page, including color schemes and image choices."
   - Use Case 3: เพิ่มข้อความโปรโมท
     - Command: "Craft persuasive copy for the call-to-action section encouraging visitors to download the valuable resource on the landing page."
 
โปรดทราบว่าการทำงานขั้นตอนนี้จะช่วยให้ได้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้กับ ChatGPT Prompts ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ