เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างจดหมายขอบคุณ: การแสดงความขอบคุณต่อซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่สนับสนุนความยั่งยืนและCSR

เรียน ChatGPT Prompts Expert, ในที่นี้เราต้องการให้ ChatGPT สร้างจดหมายขอบคุณเพื่อแสดงความกตัญญูต่อซัพพลายเออร์หรือพันธมิตรที่ได้รับการสนับสนุนด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบสังคม (CSR) จากองค์กรของเรา

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างจดหมายขอบคุณ: การแสดงความขอบคุณต่อซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่สนับสนุนความยั่งยืนและCSR

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Draft a thank-you letter to express gratitude to suppliers or partners who have supported our sustainability and CSR efforts."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT สร้างจดหมายขอบคุณเพื่อแสดงความกตัญญูต่อซัพพลายเออร์หรือพันธมิตรที่ได้รับการสนับสนุนในด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบสังคม (CSR) จากองค์กรของเรา

3. แนะนำวิธีใช้:
   - กำหนดรูปแบบของจดหมาย: ระบุคำสั่งให้มีรูปแบบของจดหมายที่เหมาะสมสำหรับการขอบคุณและแสดงความกตัญญูต่อซัพพลายเออร์หรือพันธมิตรที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนและCSR
   - ระบุข้อมูลที่ต้องการ: ระบุข้อมูลที่คำสั่งต้องการจาก ChatGPT เพื่อเพิ่มลักษณะที่เหมาะสมในจดหมาย เช่น ชื่อผู้รับ, รายละเอียดของการสนับสนุน, และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   - ปรับแต่งลักษณะ: ถ้าต้องการสร้างจดหมายที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อตรงตามความต้องการขององค์กร, ระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะทางธุรกิจ หรือตรงตามความเหมาะสม

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การขอบคุณซัพพลายเออร์ที่มีการสนับสนุนโครงการการเรียนรู้ออนไลน์ของเราเพื่อสนับสนุนการศึกษา
     - คำสั่ง: "Draft a thank-you letter to express gratitude to our e-learning platform suppliers for supporting our online learning initiatives."
   
   - Use Case 2: การขอบคุณพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวของเรา
     - คำสั่ง: "Draft a thank-you letter to express gratitude to our partners who participated in our green space improvement project."

   โดยทำตามขั้นตอนข้างต้น, จะช่วยให้ ChatGPT สร้างตอบสนองที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในการขอบคุณและแสดงความกตัญญูต่อซัพพลายเออร์หรือพันธมิตรที่มีการสนับสนุนความยั่งยืนและCSR ขององค์กร

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ