วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts เพื่อวิเคราะห์ USPs และการนำเข้าใน BMC

คำสั่ง ChatGPT Prompts เรียกให้ ChatGPT พูดคุยเกี่ยวกับ Unique Selling Propositions (USPs) ของสินค้าหรือบริการและวิธีการนำเข้ามาใน Business Model Canvas (BMC) เพื่อเข้าใจคุณค่าทางธุรกิจของสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยมีขั้นตอนการใช้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts เพื่อวิเคราะห์ USPs และการนำเข้าใน BMC
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่งที่ให้มาคือ: "Discuss the unique selling propositions (USPs) of [insert product/service] and how they are integrated into the value propositions in BMC."
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT พูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ทำให้สินค้าหรือบริการนั้นๆ มีความเฉพาะเจาะจง (Unique Selling Propositions - USPs) และวิธีที่ USPs เหล่านั้นถูกนำเข้ามาใน Value Propositions ใน Business Model Canvas (BMC) หรือแผนธุรกิจ.
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - ก่อนอื่นให้ระบุชื่อสินค้าหรือบริการที่ต้องการให้ ChatGPT พูดคุยเกี่ยวกับ ([insert product/service]).
   - ให้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ USPs ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยสำรวจคุณลักษณะที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง และทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้.
   - เน้นที่วิธีที่ USPs ถูกนำเข้ามาใน Value Propositions ใน BMC, ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึงคุณค่าทางธุรกิจของสินค้าหรือบริการ.
   - อธิบายเชื่อมโยงและผลกระทบของการนำเข้า USPs ใน BMC ต่อยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ.
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - ตัวอย่าง 1: เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USPs ของ iPhone 13, ให้ ChatGPT พูดถึงคุณลักษณะที่ทำให้ iPhone 13 แตกต่างจากโทรศัพท์อื่นๆ และอธิบายวิธีที่คุณลักษณะนี้ถูกนำเข้ามาใน Value Propositions ใน BMC.
 
   - ตัวอย่าง 2: หากต้องการพูดถึง USPs ของบริการ Spotify Premium, ให้ ChatGPT นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความพิเศษของ Spotify Premium ในการให้บริการดนตรีแบบสตรีมมิ่ง และแสดงวิธีที่คุณสมบัติเหล่านี้มีผลต่อ Value Propositions ใน BMC.
 
คำแนะนำสำหรับขั้นตอนนี้คือ "Let’s work this out in a step by step way to be sure we have the right answer." ทำให้เราทำงานไปในลำดับขั้นตอนเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ