วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts การถ่ายทอดสดเพื่อความแท้จริง: เบื้องหลังและการสาธิตผลิตภัณฑ์

วิธีการใช้การถ่ายทอดสดเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมในแง่ของความถูกต้องและความสดใส โดยเน้นการแสดงอารมณ์และการกระทำที่เป็นธรรมชาติ พร้อมดูหลังเบื้องหลังและการสาธิตผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความสนใจและความสมจริง

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts การถ่ายทอดสดเพื่อความแท้จริง: เบื้องหลังและการสาธิตผลิตภัณฑ์

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   ให้คำสั่งดังนี้: "Prioritize authenticity and spontaneity during live streaming sessions, offering exclusive behind-the-scenes access and product demonstrations to connect with the audience authentically."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เน้นให้ความสำคัญกับความถูกต้องและการกระทำโดยไม่มีการวางแผนในช่วงเวลาที่ถ่ายทอดสด (live streaming) โดยให้การเชื่อมต่อกับผู้ชมอย่างแท้จริง โดยให้ดูหลังเบื้องหลังและการสาธิตผลิตภัณฑ์อย่างเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมในแง่ของความถูกต้องและความสดใส

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เมื่อกำลังเตรียมทำการถ่ายทอดสด ควรใช้คำแนะนำนี้เป็นแนวทางในการเลือกเนื้อหาที่จะนำเสนอ โดยเน้นการแสดงอารมณ์และการกระทำที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีการเชื่อมต่อแบบแท้จริงกับผู้ถ่ายทอดสด
   - การเตรียมเนื้อหาสำหรับการถ่ายทอดสดควรเน้นไปที่ด้านของการแสดงสิ่งที่เป็นความจริงและการทำอย่างไม่ได้วางแผน เช่น การแสดงถ่ายทอดสดของการทำงานประจำวันในสถานที่ทำงาน การสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการแสดงการทำงานของทีมงานในโลกความเป็นจริง
   - ให้ความสำคัญกับความสมจริงและการตอบสนองอย่างสดใสต่อความสนใจและข้อเสนอแนะจากผู้ชม โดยไม่ต้องการที่จะทำไปตามแผนหรือวางแผนล่วงหน้าไว้

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: การถ่ายทอดสดการทำงานของทีมงาน
     คำสั่ง: "เริ่มการถ่ายทอดสดทีมงานกำลังทำงานในโรงงานของเรา! มาดูเบื้องหลังของการผลิตสินค้าและภาระงานประจำวันที่น่าสนใจกันเถอะครับ"

   - Use Case 2: การสาธิตผลิตภัณฑ์ใหม่
     คำสั่ง: "เชิญรับชมการสาธิตสินค้าใหม่ของเราในการถ่ายทอดสดครั้งนี้! เราจะแสดงการใช้งานและคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจของผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา"

   - Use Case 3: การสนับสนุนลูกค้า
     คำสั่ง: "เราพร้อมที่จะตอบคำถามและรับข้อเสนอแนะจากท่านทุกท่าน! มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคำถามกันในการถ่ายทอดสดครั้งนี้"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ