บทนำการใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อวิเคราะห์การเดินทางของลูกค้าและจุดทัชพอยท์ใน BMC

คำสั่ง ChatGPT Prompts นี้ช่วยให้คุณสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจำลองลูกค้าและจุดทัชพอยท์ที่กำหนดไว้ใน Business Model Canvas (BMC) โดยเน้นที่จุดสำคัญของการตัดสินใจของลูกค้า (Moments of Truth) และโอกาสที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าสำหรับ [สินค้า/บริการที่กำหนด]. ด้วยขั้นตอนที่ชัดเจน, คำสั่งนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจสอบและปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าของคุณในทุกรายละเอียด.

บทนำการใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อวิเคราะห์การเดินทางของลูกค้าและจุดทัชพอยท์ใน BMC
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Provide insights into the customer journey mapping and touchpoints defined in BMC, emphasizing moments of truth and opportunities for enhancing the customer experience for [insert product/service]."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจำลองลูกค้า (Customer Journey Mapping) และจุดทัชพอยท์ (Touchpoints) ที่ถูกกำหนดไว้ใน Business Model Canvas (BMC) โดยเน้นที่จุดสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้า (Moments of Truth) และโอกาสที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้สำหรับ [สินค้า/บริการที่กำหนด].
 
3. วิธีการใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการทำคำสั่งนี้เพื่อขอข้อมูลโดยระบุ "insert product/service" ให้เป็นสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง.
   - ทราบจุดสำคัญใน BMC ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (Customer Journey Mapping) และจุดทัชพอยท์ (Touchpoints).
   - ให้ ChatGPT เน้นที่ Moments of Truth ในการตัดสินใจของลูกค้าและโอกาสที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า.
   - ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาหรือโอกาสที่มีที่จุดทัชพอยท์นั้นๆ.
 
4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   a. Use Case: การทำ Customer Journey Mapping
      - คำสั่ง: "Provide insights into the customer journey mapping and touchpoints for a mobile banking service."
      - ตัวอย่างคำตอบ: "In the customer journey mapping for the mobile banking service, the touchpoints include account registration, fund transfers, and customer support. Moments of Truth occur during the first login and when resolving a transaction issue."
 
   b. Use Case: การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า
      - คำสั่ง: "Highlight opportunities for enhancing the customer experience in the BMC touchpoints for a smart home automation product."
      - ตัวอย่างคำตอบ: "Opportunities for enhancing the customer experience in the smart home automation product include simplifying the setup process, providing personalized automation suggestions, and improving troubleshooting support."
 
ด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนและการเน้นที่คำสั่งเฉพาะที่ต้องการข้อมูล, คุณสามารถให้ ChatGPT ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแตกต่างตามความต้องการของคำสั่ง ChatGPT Prompts นี้ได้

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ