การสร้าง AI ChatGPT Prompts การประเมินผลกระทบของแนวโน้มตลาด, การรบกวน, และการเปลี่ยนแปลงทางกฏระเบียบต่อโมเดลธุรกิจที่ระบุไว้ใน BMC

บทความนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อประเมินผลกระทบของแนวโน้มตลาด, การรบกวน, และการเปลี่ยนแปลงทางกฏระเบียบต่อแบบธุรกิจที่ระบุไว้ใน Business Model Canvas (BMC) สำหรับสินค้า/บริการที่กำหนดไว้.

การสร้าง AI ChatGPT Prompts การประเมินผลกระทบของแนวโน้มตลาด, การรบกวน, และการเปลี่ยนแปลงทางกฏระเบียบต่อโมเดลธุรกิจที่ระบุไว้ใน BMC
### 1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
 
คำสั่ง: "Evaluate the impact of market trends, disruptions, and regulatory changes on the business model outlined in BMC for [insert product/service]."
 
### 2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
 
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ประเมินผลกระทบของแนวโน้มในตลาด, การรบกวน, และการเปลี่ยนแปลงทางกฏระเบียบต่อแบบธุรกิจที่ระบุไว้ใน Business Model Canvas (BMC) สำหรับสินค้า/บริการที่ระบุเอาไว้.
 
### 3. วิธีใช้:
 
- **ตัวแทนข้อมูลที่ถูกต้อง:** แทนคำ "[insert product/service]" ด้วยชื่อสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการให้ ChatGPT ประเมิน.
 
- **เน้นความสำคัญ:** ให้กำหนดให้ ChatGPT ทราบถึงความสำคัญของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มตลาด, การรบกวน, และการเปลี่ยนแปลงทางกฏระเบียบต่อแบบธุรกิจของ [insert product/service].
 
- **ระบุการแบ่งหน้า:** ถ้ามีหลายข้อ, ควรระบุให้ชัดเจนและแยกกัน, เช่น ให้ ChatGPT ประเมินผลกระทบของแนวโน้มตลาดก่อน จากนั้นความรบกวน, และสุดท้ายความเปลี่ยนแปลงทางกฏระเบียบ.
 
### 4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:
 
**Use Case 1: ประเมินแนวโน้มตลาด**
Command: "Evaluate the impact of current market trends on the business model outlined in BMC for electric vehicles."
 
**Use Case 2: ประเมินความรบกวนในตลาด**
Command: "Assess the impact of technological disruptions on the business model outlined in BMC for cloud computing services."
 
**Use Case 3: ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกฏระเบียบ**
Command: "Examine the consequences of recent regulatory changes on the business model outlined in BMC for online payment solutions."
 
**Use Case 4: ประเมินผลผลกระทบจากทั้งหมด (ตลาด, รบกวน, กฏระเบียบ)**
Command: "Evaluate the combined impact of market trends, disruptions, and regulatory changes on the business model outlined in BMC for smart home automation systems."
 
### สำคัญ:
- **ข้อมูลที่ชัดเจน:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่แทนที่ถูกต้องและชัดเจน.
- **การแบ่งประโยค:** แยกคำสั่งเป็นประโยคสั้น ๆ หากมีหลายประเด็นที่ต้องการประเมิน.
- **ระวังคำสั่งซับซ้อน:** หากต้องการข้อมูลละเอียด, ควรแบ่งคำสั่งเป็นขั้นตอนที่ต้องการ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ