วิธีใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อตรวจสอบแง่มุมทางจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมใน BMC

บทความนี้มอบวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดให้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมทางจริยธรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร ที่ระบุไว้ใน Business Model Canvas (BMC) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแผนธุรกิจ

วิธีใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อตรวจสอบแง่มุมทางจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมใน BMC
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่งที่ให้มาคือ: "Examine the ethical considerations and corporate social responsibility initiatives integrated into the business model as described in BMC."
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาด้านจริยธรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร ซึ่งได้ระบุไว้ใน Business Model Canvas (BMC) หรือแผนธุรกิจ
 
3. แนะนำวิธีใช้:
- การใช้คำสั่งนี้เริ่มต้นด้วยการให้ ChatGPT ทราบว่าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมทางจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร ที่ได้ระบุไว้ใน BMC
- อาจจะต้องระบุเพิ่มเติมว่าต้องการข้อมูลจากส่วนใดของ BMC หรือเน้นที่ข้อมูลในบางส่วนเฉพาะ เช่น "Examine the ethical considerations and corporate social responsibility initiatives integrated into the marketing strategy as described in BMC."
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: การตรวจสอบความรับผิดชอบทางสังคมในกิจกรรมการผลิต
คำสั่ง: "Examine the ethical considerations and corporate social responsibility initiatives integrated into the production processes as described in BMC."
 
Use Case 2: การวิเคราะห์แง่มุมทางจริยธรรมในกลยุทธ์การขาย
คำสั่ง: "Examine the ethical considerations integrated into the sales strategy as described in BMC."
 
การทำงานขั้นตอนต่อไป:
- ทำคำสั่งให้ ChatGPT เข้าใจว่าคุณต้องการข้อมูลจาก BMC เกี่ยวกับแง่มุมทางจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร
- เลือก Focus Area หรือส่วนที่สนใจจาก BMC เพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- ติดตั้งคำสั่งที่ชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT ส่งคำตอบที่ตรงกับความต้องการของคุณ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ