วิเคราะห์แนวทางการแข่งขันสำหรับสินค้าหรือบริการ ด้วยข้อมูลจาก AI ChatGPT Prompts

เรียกใช้ความสามารถของ ChatGPT ในการวิเคราะห์แนวทางการแข่งขันของ [ผลิตภัณฑ์/บริการที่แทรก] โดยโปรโมทข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งหลัก, ตำแหน่งในตลาด, และกลยุทธ์การแตกต่าง ทำให้คุณได้ข้อมูลสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวงการนี้

วิเคราะห์แนวทางการแข่งขันสำหรับสินค้าหรือบริการ ด้วยข้อมูลจาก AI ChatGPT Prompts
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Provide an in-depth analysis of the competitive landscape for [insert product/service], highlighting key competitors, market positioning, and differentiation strategies."
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ทำการวิเคราะห์ลึกลงไปในทัศนคติการแข่งขันของ [ผลิตภัณฑ์/บริการที่แทรก] โดยเน้นที่การบอกถึงคู่แข่งหลัก, ตำแหน่งในตลาด, และกลยุทธ์การแตกต่างของผลิตภัณฑ์/บริการนั้น ๆ
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุ [ผลิตภัณฑ์/บริการที่แทรก] ที่ต้องการวิเคราะห์ในตอน [insert product/service] ของคำสั่ง
   - คำสั่งให้ ChatGPT ตั้งค่าการให้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับคู่แข่งที่สำคัญ, ตำแหน่งของตลาด, และกลยุทธ์การแตกต่างที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์/บริการนั้นๆ โดดเด่น
   - เพิ่มข้อมูลสำหรับให้ ChatGPT ทำการวิเคราะห์ให้ครบถ้วน
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
 
   Use Case 1: วิเคราะห์ตลาดสื่อสารมือถือ
   - คำสั่ง: "Provide an in-depth analysis of the competitive landscape for mobile communication services, highlighting key competitors, market positioning, and differentiation strategies."
   
   Use Case 2: วิเคราะห์ตลาดระบบชำระเงินออนไลน์
   - คำสั่ง: "Provide an in-depth analysis of the competitive landscape for online payment systems, highlighting key competitors, market positioning, and differentiation strategies."
 
ในทุก Use Case, คำสั่งที่ใช้เหมือนกัน แต่ [ผลิตภัณฑ์/บริการที่แทรก] ถูกแทนที่ด้วยหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ ChatGPT ทำการวิเคราะห์ตามคำสั่งที่กำหนดไว้

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ