วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts การวิเคราะห์และวางแผนเนื้อหาที่กลายเป็นไปเป็นเรื่องของสังคมออนไลน์

คำสั่งนี้ช่วยให้เราสามารถทำการวิเคราะห์โครงสร้างของเนื้อหาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสังคมออนไลน์และสร้างแผนการทำเนื้อหาที่เข้ากันได้กับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์/บริการของเราโดยเฉพาะ โดยเน้นการเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย และเหมาะสมในการแบ่งปันในชุมชนออนไลน์

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts การวิเคราะห์และวางแผนเนื้อหาที่กลายเป็นไปเป็นเรื่องของสังคมออนไลน์
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Deconstruct the anatomy of viral content and devise a blueprint tailored for my [insert product/service] brand, infusing creativity, relevance, and shareability."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้างของเนื้อหาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสังคมออนไลน์ (viral content) โดยการสร้างแผนผังหรือแผนการทำงานที่กำหนดเองที่เข้ากับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์/บริการของคุณโดยเฉพาะ โดยเน้นการเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และมีความเหมาะสมในการแบ่งปันในชุมชนออนไลน์
 
3. แนะนำวิธีใช้:
- เริ่มต้นโดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสินค้า/บริการของคุณ
- จากนั้น, ระบุส่วนสำคัญและลักษณะของเนื้อหาที่ทำให้เนื้อหานั้นกลายเป็นไปเป็นเรื่องของสังคมออนไลน์ (viral) โดยเฉพาะ รวมถึงสิ่งที่ทำให้มีการแบ่งปันและรับรองจากชุมชน
- จากนั้น, สร้างแผนการทำเนื้อหาที่เข้ากันได้กับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์/บริการของคุณโดยเฉพาะ โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เนื้อหามีความน่าสนใจ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และเหมาะสมในการแบ่งปัน
- นำแผนการทำเนื้อหาที่ได้มา, ใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างเนื้อหาหรือไอเดียสำหรับการสร้างเนื้อหาใหม่
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
 
Use Case 1:
ผู้ประกอบการเว็บไซต์การท่องเที่ยว "TravelX" ต้องการสร้างเนื้อหาที่จะกลายเป็นไปเป็นเรื่องของสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มการรับรู้และการแบ่งปันในชุมชนการท่องเที่ยว
 
คำสั่ง: "Deconstruct the anatomy of viral content and devise a blueprint tailored for my travel website brand, infusing creativity, relevance, and shareability."
 
Use Case 2:
บริษัทผลิตสินค้าอาหารสุนัข "PawPerfect" ต้องการสร้างเนื้อหาที่มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อเพิ่มการแบ่งปันและการติดตามในชุมชนสัตว์เลี้ยง
 
คำสั่ง: "Deconstruct the anatomy of viral content and devise a blueprint tailored for my pet food brand, infusing creativity, relevance, and shareability."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ