วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างไอเดียเนื้อหานวัตกรรมสำหรับธุรกิจ: เรื่องราวและประสบการณ์ที่มีส่วนร่วม

ค้นหาไอเดียเนื้อหาใหม่ๆ และนวัตกรรมสำหรับธุรกิจของคุณด้วยคำแนะนำจาก ChatGPT Prompts ซึ่งเน้นที่เล่าเรื่อง สร้างเนื้อหาจากผู้ใช้ เเละสร้างประสบการณ์ที่มีความสนใจและเป็นประสบการณ์สำหรับผู้ใช้

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างไอเดียเนื้อหานวัตกรรมสำหรับธุรกิจ: เรื่องราวและประสบการณ์ที่มีส่วนร่วม
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Conceptualize innovative content ideas for my [insert product/service] business, emphasizing storytelling, user-generated content, and interactive experiences."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกใช้ ChatGPT เพื่อให้คำแนะนำในการสร้างไอเดียเนื้อหาที่ใหม่และนวัตกรรมสำหรับธุรกิจของคุณที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณระบุ โดยเน้นที่การเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่า เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างเอง และประสบการณ์ที่สามารถเข้าร่วมได้ของผู้ใช้
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในช่องว่าง "[insert product/service]" ให้แทนที่
   - เมื่อใช้คำสั่งนี้กับ ChatGPT, คุณควรระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ, กลุ่มเป้าหมายของลูกค้า, และวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการทำให้เกิดเนื้อหาใหม่ๆ
   - เน้นที่การเล่าเรื่องเพื่อสร้างความสนใจและความเชื่อมโยงกับลูกค้า และเสนอเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถสร้างขึ้นมาเอง เช่น การแข่งขันการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
   - สร้างประสบการณ์ที่มีความแอ็คทีฟและเชื่อมโยงกับผู้ใช้ เช่น การสร้างแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาหรือการประกวด
 
4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:
   - Use Case 1: ร้านอาหาร
     - ลักษณะของผลิตภัณฑ์/บริการ: ร้านอาหารในเมืองที่มีอาหารในแบบเฉพาะท้องถิ่น
     - เป้าหมายของลูกค้า: คนรักการกิน นักท่องเที่ยวที่ต้องการลิ้มลองอาหารท้องถิ่น
     - วัตถุประสงค์: เพิ่มการรับรู้และความน่าสนใจต่อร้านอาหาร
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Conceptualize innovative content ideas for my local cuisine restaurant business, emphasizing storytelling, user-generated content, and interactive experiences."
   
   - Use Case 2: แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์
     - ลักษณะของผลิตภัณฑ์/บริการ: แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ที่ให้บริการคอร์สเรียนที่หลากหลาย
     - เป้าหมายของลูกค้า: ผู้เรียนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
     - วัตถุประสงค์: สร้างความสนใจและเพิ่มการเข้าร่วมในการเรียนรู้
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Conceptualize innovative content ideas for my online education platform business, emphasizing storytelling, user-generated content, and interactive experiences."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ