สร้างการสนทนาและโพลที่น่าสนใจในกลุ่ม Facebook ด้วย AI ChatGPT Prompts

เริ่มต้นสร้างการสนทนาและโพลที่เร้าใจในกลุ่ม Facebook ของคุณด้วย ChatGPT โดยใช้คำสั่งเพื่อกระตุ้นสมาชิกในกลุ่มให้แบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามประเภทที่คุณกำหนดไว้

สร้างการสนทนาและโพลที่น่าสนใจในกลุ่ม Facebook ด้วย AI ChatGPT Prompts

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
Initiate engaging discussions and polls within Facebook Groups, encouraging members to share insights and experiences related to [business type].

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกใช้ ChatGPT เพื่อสร้างการเริ่มต้นในการสนทนาหรือโพลที่น่าสนใจภายในกลุ่ม Facebook โดยกระตุ้นสมาชิกในกลุ่มให้แบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทที่ระบุไว้ใน [business type].

3. วิธีการใช้:
   - เริ่มต้นโดยกำหนดประเภทธุรกิจที่ต้องการสร้างการสนทนาหรือโพลในกลุ่ม Facebook
   - นำเอาคำสั่งนี้และประเภทธุรกิจที่ต้องการใช้ไปยัง ChatGPT Prompts
   - ChatGPT จะสร้างข้อความหรือคำถามที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นสมาชิกในกลุ่มให้มีการสนทนาหรือโพลเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างการสนทนาในกลุ่ม Facebook เกี่ยวกับร้านอาหาร
     - คำสั่ง: "Initiate engaging discussions and polls within Facebook Groups, encouraging members to share insights and experiences related to restaurants."

   - Use Case 2: สร้างโพลในกลุ่ม Facebook เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
     - คำสั่ง: "Initiate engaging discussions and polls within Facebook Groups, encouraging members to share insights and experiences related to travel."

   - Use Case 3: สร้างการสนทนาในกลุ่ม Facebook เกี่ยวกับการเล่นกีฬา
     - คำสั่ง: "Initiate engaging discussions and polls within Facebook Groups, encouraging members to share insights and experiences related to sports."
   
โดยการใช้คำสั่งนี้, ผู้ใช้สามารถสร้างการสนทนาหรือโพลที่น่าสนใจในกลุ่ม Facebook เพื่อเชื่อมโยงสมาชิกกับกิจกรรมและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเสริมสร้างชุมชนในกลุ่มนั้นๆ อีกทั้งยังช่วยสร้างความสนใจและความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มด้วย

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ