การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างเรื่องราวบนโซเชียลมีเดียด้วยโพล, คำถามทดสอบ และตัวนับถอยหลัง

วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจบนโซเชียลมีเดีย โดยใช้ส่วนประกอบแอ็คทิฟเช่นโพล, คำถามทดสอบ, และตัวนับถอยหลัง เพื่อเพิ่มความสนใจและปริมาณการติดต่อจากผู้ติดตาม

การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างเรื่องราวบนโซเชียลมีเดียด้วยโพล, คำถามทดสอบ และตัวนับถอยหลัง

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
Craft captivating social media stories using interactive elements such as polls, quizzes, and countdown timers to drive engagement and convey [business type] brand story.

2. ความหมายของคำสั่่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกใช้ ChatGPT ให้สร้างเรื่องราวบนโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจโดยการใช้ส่วนประกอบที่แอ็คทิฟเช่นโพล, คำถามทดสอบ, และตัวนับถอยหลัง เพื่อเพิ่มปริมาณการติดต่อและสื่อถึงเรื่องราวของแบรนด์ธุรกิจนั้นๆ

3. วิธีการใช้:
   - กำหนดวัตถุประสงค์: ก่อนที่จะเริ่มสร้างเรื่องราว, กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการให้เรื่องราวนั้นๆ บ่งบอก เช่น เพิ่มความสนใจ, สร้างยอดขาย, หรือเสนอข้อมูลบริการใหม่ๆ
   - เลือกส่วนประกอบแอ็คทิฟ: เลือกจำนวนและประเภทของส่วนประกอบแอ็คทิฟที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ เช่น การสร้างโพลเพื่อให้ผู้ติดตามมีส่วนร่วม, การสร้างคำถามทดสอบเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม, หรือการเริ่มต้นตัวนับถอยหลังเพื่อสร้างความตื่นเต้น
   - เน้นเรื่องราวของแบรนด์: ใช้เรื่องราวที่สร้างขึ้นเพื่อเล่าเรื่องราวของแบรนด์ของคุณอย่างน่าสนใจและนำส่งข้อมูลหรือค่าความหมายที่ต้องการที่จะสื่อถึงให้เข้าใจโดยชัดเจน

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างโพลสำหรับสำรวจความคิดเห็น
     - คำสั่ง: "Create a poll asking followers which product feature they'd like to see improved next."
   - Use Case 2: สร้างคำถามทดสอบเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
     - คำสั่ง: "Craft a quiz testing followers' knowledge about our brand history and offering a discount to those who score above 80%."

   - Use Case 3: เริ่มต้นตัวนับถอยหลังเพื่อสร้างความตื่นเต้น
     - คำสั่ง: "Initiate a countdown timer for the launch of our new product line, revealing exclusive sneak peeks each day leading up to the launch."

ด้วยวิธีการใช้คำสั่งดังกล่าว, คุณสามารถสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพบนโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มปริมาณการติดต่อและสื่อถึงเรื่องราวของแบรนด์ธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสนใจจากผู้ติดตามในขณะเดียวกัน

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ