เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ติดกระแสด้วยเทคนิคการเล่นเรื่องและภาพถ่ายที่มีความหมาย

แบ่งปันเนื้อหาสื่อสังคมที่น่าสนใจและมีความเป็นมาตรฐานในวงการ โดยใช้เทคนิคการเล่นเรื่อง และภาพถ่ายที่สร้างความสนใจ สร้างการติดตามและความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts สร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ติดกระแสด้วยเทคนิคการเล่นเรื่องและภาพถ่ายที่มีความหมาย

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Create shareable social media content by incorporating trending topics, humor, and visual storytelling elements that resonate with [business type] target audience."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นการระบุงานที่ต้องการให้ ChatGPT ทำ โดยการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมที่สามารถแบ่งปันได้ โดยใช้เทคนิคการนำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจ, การเล่นเรื่อง, และภาพถ่ายที่มีความหมายมาประกอบ เพื่อทำให้เกิดความสนใจและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนั้นๆ

3. วิธีการใช้:
   - ให้ ChatGPT ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจโดยละเอียด เช่น วัย, เพศ, ความสนใจ, และพฤติกรรมในการใช้สื่อสังคม
   - เลือกหัวข้อที่กำลังมีแนวโน้มที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นๆ จากนั้นนำเอาเรื่องนั้นมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
   - นำเรื่องราวหรือข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้เทคนิคการเล่นเรื่องหรือการเล่าเรื่องให้มีเส้นเรื่องที่น่าสนใจ
   - ใช้ภาพถ่ายหรือสื่อที่มีความหมายเพื่อสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับเนื้อหา

4. Use Cases:

   a. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม:
      - คำสั่ง: "Create a social media post that combines the trend of DIY cooking with a humorous twist, showcasing how our restaurant's signature dish is a breeze to recreate at home."

   b. ธุรกิจการศึกษาออนไลน์:
      - คำสั่ง: "Craft an engaging post integrating popular memes about procrastination, highlighting how our online courses offer flexibility without sacrificing quality education."

   c. ธุรกิจสุขภาพและความงาม:
      - คำสั่ง: "Develop a visually appealing post featuring a trending workout challenge, accompanied by a witty caption promoting our skincare products for a post-workout glow."

   d. ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม:
      - คำสั่ง: "Design a post incorporating stunning travel photography trends, humorously suggesting that staying at our hotel is the ultimate 'escape from reality' experience."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ