คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างวิดีโอสั้น Instagram Reels และ TikTok เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายธุรกิจ

คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างวิดีโอสั้นในรูปแบบ Instagram Reels และ TikTok เพื่อนำเสนอการสาธิตผลิตภัณฑ์, การให้คำปรึกษาจากลูกค้า, และภาพสติ๊กฟิล์มเบื้องหลังเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายธุรกิจที่ระบุไว้

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างวิดีโอสั้น Instagram Reels และ TikTok เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายธุรกิจ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
Produce engaging Instagram Reels and TikTok videos showcasing product demonstrations, customer testimonials, and behind-the-scenes footage to captivate [business type] audience.

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างวิดีโอสั้นในรูปแบบ Instagram Reels และ TikTok ที่น่าสนใจโดยแสดงการสาธิตสินค้า, การให้คำปรึกษาจากลูกค้า, และภาพสติ๊กฟิล์มเบื้องหลัง เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจที่ระบุไว้ในข้อความ

3. วิธีการใช้:
- ระบุประเภทธุรกิจที่เป้าหมายไว้ใน [business type]
- ระบุว่าความสนใจหรือสิ่งที่ต้องการให้วิดีโอน่าสนใจมีอะไรบ้าง เช่น การสาธิตผลิตภัณฑ์, การให้คำปรึกษาจากลูกค้า, หรือภาพสติ๊กฟิล์มเบื้องหลัง
- ระบุว่าเป้าหมายของวิดีโอคือการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: ร้านอาหาร
     - คำสั่ง: Produce engaging Instagram Reels and TikTok videos showcasing food preparation, customer testimonials, and kitchen behind-the-scenes footage to captivate restaurant audience.
   
   - Use Case 2: สปาและสวนสำหรับความงาม
     - คำสั่ง: Produce engaging Instagram Reels and TikTok videos showcasing spa treatments, customer testimonials, and relaxing ambiance behind-the-scenes footage to captivate beauty salon audience.
   
   - Use Case 3: บริการการศึกษาออนไลน์
     - คำสั่ง: Produce engaging Instagram Reels and TikTok videos showcasing online classes, student testimonials, and virtual classroom behind-the-scenes footage to captivate educational service audience.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ