สร้างเนื้อหาเด่นในโซเชียลมีเดียด้วย AI ChatGPT Prompts

ทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นในโลกออนไลน์ด้วยไอเดียเนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร ด้วยคำสั่ง ChatGPT Prompts ที่จะช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณให้บริการเข้ากับเนื้อหา เพื่อเพิ่มความแตกต่างและผลกำไรที่สูงขึ้นในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

สร้างเนื้อหาเด่นในโซเชียลมีเดียด้วย AI ChatGPT Prompts

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Receive unique content ideas tailored to your [business type] from ChatGPT. Stand out on social media platforms by integrating [insert product/service] to differentiate your brand and increase profitability."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างไอเดียเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และปรับให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของคุณ โดยมุ่งเน้นให้คุณต่างออกมาจากคู่แข่งบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยการผสมผสานผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณให้บริการเข้ากับเนื้อหา เพื่อทำให้แบรนด์ของคุณแตกต่างและเพิ่มผลกำไร

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ใช้คำสั่งนี้เมื่อคุณต้องการไอเดียเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และเข้ากับธุรกิจของคุณ
   - แทนคำ "[business type]" ด้วยประเภทของธุรกิจของคุณ เช่น "โรงแรม", "ร้านอาหาร", "บริษัทเทคโนโลยี" เป็นต้น
   - แทนคำ "[insert product/service]" ด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการโปรโมท เช่น "บัญชีพรีเมียม", "เมนูอาหารพิเศษ", "โซลูชันธุรกิจออนไลน์" เป็นต้น

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สำหรับร้านอาหาร
     - คำสั่ง: "Receive unique content ideas tailored to your restaurant from ChatGPT. Stand out on social media platforms by integrating seasonal dishes to differentiate your brand and increase profitability."

   - Use Case 2: สำหรับโรงแรม
     - คำสั่ง: "Receive unique content ideas tailored to your hotel from ChatGPT. Stand out on social media platforms by integrating exclusive room packages to differentiate your brand and increase profitability."

   - Use Case 3: สำหรับบริษัทเทคโนโลยี
     - คำสั่ง: "Receive unique content ideas tailored to your tech company from ChatGPT. Stand out on social media platforms by integrating cutting-edge software solutions to differentiate your brand and increase profitability."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ