ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts วิธีการจัดการกับการขัดจังหวะและสิ่งที่ทำให้หลุดความสนใจในสภาพแวดล้อมทำงาน

คำแนะนำเพื่อช่วยให้รักษาความมุ่งมั่นและผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานของธุรกิจต่างๆ โดยการจัดการกับการขัดจังหวะและสิ่งที่ทำให้หลุดความสนใจ

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts วิธีการจัดการกับการขัดจังหวะและสิ่งที่ทำให้หลุดความสนใจในสภาพแวดล้อมทำงาน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง: "Provide strategies for managing interruptions and distractions to maintain focus and productivity in [business type] work environments."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับการขัดจังหวะและสิ่งที่ทำให้หลุดความสนใจเพื่อรักษาความมุ่งมั่นและผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมทำงานของ [ประเภทธุรกิจ].

3. วิธีการใช้:
- ให้เริ่มต้นโดยระบุประเภทของธุรกิจที่ต้องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการกับการขัดจังหวะและสิ่งที่ทำให้หลุดความสนใจ
- พิจารณาถึงสิ่งที่อาจทำให้มีการขัดจังหวะและสิ่งที่ทำให้หลุดความสนใจในสภาพแวดล้อมการทำงานของธุรกิจนั้นๆ เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ที่ไม่จำเป็น, การประชุมที่ไม่เกี่ยวข้อง, และสิ่งที่ทำให้มีการรบกวนจากอินเทอร์เน็ต
- แนะนำวิธีการลดการขัดจังหวะและสิ่งที่ทำให้หลุดความสนใจโดยอาศัยวิธีการเช่น การกำหนดเวลาทำงานเฉพาะ, การใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมการรบกวน, และการใช้เทคนิคการจัดการเวลา
- เสนอวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการมีสมาธิในธุรกิจนั้นๆ

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

Use Case 1:
- Business Type: Software Development Company
- Prompt: "Provide strategies for managing interruptions and distractions to maintain focus and productivity in a software development company work environment."
- Command: "Provide strategies for managing interruptions and distractions to maintain focus and productivity in a software development company work environment."

Use Case 2:
- Business Type: Marketing Agency
- Prompt: "Provide strategies for managing interruptions and distractions to maintain focus and productivity in a marketing agency work environment."
- Command: "Provide strategies for managing interruptions and distractions to maintain focus and productivity in a marketing agency work environment."

Use Case 3:
- Business Type: Consulting Firm
- Prompt: "Provide strategies for managing interruptions and distractions to maintain focus and productivity in a consulting firm work environment."
- Command: "Provide strategies for managing interruptions and distractions to maintain focus and productivity in a consulting firm work environment."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ