ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts เชิญชวนเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำสินค้าบนเฟซบุ๊ก

สร้างโพสต์บนเฟซบุ๊กเพื่อเชิญชวนผู้ติดตามให้เข้าร่วมโปรแกรมแนะนำสินค้าหรือบริการของคุณ ซึ่งพวกเขาสามารถรับรางวัลหรือสิทธิพิเศษเมื่อแนะนำเพื่อนและครอบครัว

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts เชิญชวนเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำสินค้าบนเฟซบุ๊ก

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง: "Compose a Facebook post inviting followers to join a referral program for [insert product/service], where they can earn rewards or incentives for referring friends and family."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างโพสต์บนเฟซบุ๊กที่เชิญชวนผู้ติดตามให้เข้าร่วมโปรแกรมแนะนำสำหรับสินค้าหรือบริการที่กำหนด โดยที่พวกเขาสามารถรับรางวัลหรือสิทธิพิเศษเมื่อแนะนำเพื่อนและครอบครัว

3. แนะนำวิธีใช้:
- สร้างโพสต์โดยระบุสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการเชิญชวนผู้ติดตามให้เข้าร่วมโปรแกรมแนะนำ
- ระบุว่าในโปรแกรมนี้ผู้ใช้สามารถรับรางวัลหรือสิทธิพิเศษเมื่อพวกเขาแนะนำสินค้าหรือบริการให้กับเพื่อนและครอบครัว
- ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมโปรแกรมและวิธีที่ผู้ใช้สามารถทำการแนะนำได้
- สร้างคำเรียกร้องหรือคำขวัญที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นผู้ติดตามให้เข้าร่วม

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1:
คำสั่ง: "Compose a Facebook post inviting followers to join a referral program for our new fitness app, where they can earn discounts on premium features for referring friends and family."

Use Case 2:
คำสั่ง: "Write a social media message encouraging users to participate in a referral program for our online tutoring service, offering free sessions for every successful referral they make."

การใช้คำสั่งนี้จะช่วยให้เนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมแนะนำของสินค้าหรือบริการของคุณเป็นมิตรและดึงดูดความสนใจจากผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียของคุณให้มากขึ้น โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรางวัลหรือสิทธิพิเศษและกระตุ้นการแบ่งปันและการแนะนำสินค้าหรือบริการของคุณในวงกว้าง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ