เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts โพสต์ Facebook: ประสบการณ์จริงจากลูกค้าที่ใช้สินค้าหรือบริการของเรา

สร้างโพสต์ Facebook ที่น่าสนใจด้วยคำวิจารณ์จากลูกค้าหรือคำยินยอมพร้อมภาพหรือวิดีโอที่แสดงผลกระทบของ [สินค้า/บริการ] ต่อชีวิตหรือธุรกิจของพวกเขา

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts โพสต์ Facebook: ประสบการณ์จริงจากลูกค้าที่ใช้สินค้าหรือบริการของเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Create a Facebook post featuring user-generated content, such as customer reviews or testimonials, accompanied by images or videos showcasing the impact of [insert product/service] on their lives or businesses."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกใช้ ChatGPT เพื่อสร้างโพสต์บน Facebook โดยใช้เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้เอง เช่น รีวิวจากลูกค้าหรือคำยินยอม ร่วมกับภาพหรือวิดีโอที่แสดงผลกระทบของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นต่อชีวิตหรือธุรกิจของพวกเขา

3. วิธีการใช้:
   - เริ่มต้นโดยระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการสร้างโพสต์เกี่ยวกับ
   - เลือกเนื้อหาจากลูกค้า เช่น รีวิวหรือคำยินยอมที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
   - เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่สามารถแสดงผลกระทบของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้โดยดี
   - เรียกใช้ ChatGPT Prompts เพื่อสร้างข้อความโพสต์ที่น่าสนใจบน Facebook โดยรวมเนื้อหาของลูกค้าและภาพหรือวิดีโอที่คุณเลือก

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างโพสต์เกี่ยวกับการให้บริการคอร์สการศึกษาออนไลน์
     - ข้อมูล: "ลูกค้าของเรากล่าวถึงความสำเร็จของการเรียนออนไลน์และการพัฒนาทักษะใหม่ มาชมวิดีโอเต็มรูปแบบได้ที่นี่!"
     - คำสั่ง: "Create a Facebook post featuring user testimonials about the success of online learning and skill development, accompanied by a full-format video showcasing their experiences."

   - Use Case 2: โพสต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เสริมสร้างสุขภาพ
     - ข้อมูล: "ลูกค้าบอกเราว่าผลิตภัณฑ์ของเราช่วยเสริมสร้างสุขภาพได้อย่างมหัศจรรย์! ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่"
     - คำสั่ง: "Create a Facebook post featuring customer reviews about how our product wonderfully enhances health, accompanied by more details here."

   - Use Case 3: โพสต์เกี่ยวกับบริการออกแบบเว็บไซต์
     - ข้อมูล: "ลูกค้าพูดถึงประสบการณ์การใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ของเรา! มาดูภาพการทำงานจริงได้ที่นี่"
     - คำสั่ง: "Create a Facebook post featuring customer experiences with our website design service! See real work images here."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ