วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts โพสต์ Facebook: ประกาศความร่วมมือทางสังคม

ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกับองค์กรที่มีจิตสำนึกดีและกิจกรรมทางสังคม ที่ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กหรือช่วยเหลือกลุ่มที่ควรได้รับความช่วยเหลือ เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นทั้งระดับบุคคลและชุมชน

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts โพสต์ Facebook: ประกาศความร่วมมือทางสังคม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Write a Facebook post announcing a special partnership or collaboration with a charitable organization or cause, highlighting your commitment to social responsibility and giving back to the community."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นการแนะนำให้เขียนโพสต์บน Facebook เพื่อประกาศถึงความร่วมมือหรือความร่วมกันที่พิเศษกับองค์กรที่มีเจตนารมณ์ดีหรือกิจกรรมที่เป็นมูลนิธิ โดยเน้นให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมและการให้กลับไปยังชุมชน

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยการเข้าใจความสำคัญของพันธกิจหรือกิจกรรมที่จะประกาศบน Facebook และความสัมพันธ์กับองค์กรที่มีเจตนารมณ์ดีหรือกิจกรรมที่เป็นมูลนิธิ
   - ย้ำความสำคัญของการร่วมมือกับองค์กรนั้นๆ และการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมและการให้กลับไปยังชุมชน
   - ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและเชื่อถือในคำพูดของคุณ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: บริษัท XYZ ได้เปิดตัวคอลเลคชันสินค้าใหม่และมีการร่วมมือกับมูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กที่จำเป็น
     ตัวอย่างคำสั่ง: "We are thrilled to announce our new collection in partnership with Creative Foundation, supporting education for underprivileged children. Join us in making a difference today! #SocialResponsibility #CommunityFirst"

   - Use Case 2: ร้านอาหาร ABC ได้เข้าร่วมโครงการอาหารเย็นฟรีสำหรับคนไร้บ้านกับองค์กรช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน
     ตัวอย่างคำสั่ง: "Excited to share that we've partnered with Homeless Shelter Foundation to provide free dinner meals for the homeless and HIV/AIDS patients in our community. Let's spread love and kindness together! #GivingBack #CommunitySupport"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ